Seminars in Hotel Westin Zagreb

Hotel Westin, Zagreb
03.–05.12. 2014.

1st Annual Credit Risk Management Academy

Još uvijek niste u potpunosti zadovoljni načinom upravljanja kreditnim rizikom, koji danas sa sobom nosi sve veće izazove upravljanja kapitalom i kreditnim portfeljom uz već maksimalno iskorištene dostupne resurse?

Imamo optimalno rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na trodnevni specijalistički edukacijski program
U sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja kreditiranja, upravljanja kreditnim portfeljem, naplate potraživanja, te kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva vezanih uz kreditni posao, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili Credit Risk Management Academy edukacijski program?

Poslovno bankarstvo polako izlazi iz vjerojatno najdublje krize u svojoj novijoj povijesti brišući pri tom kapital mnogih nekada održivih banaka. Kao rezultat toga uvriježeni načini upravljanja kreditnim portfeljem, metode odobravanja kreditnih plasmana, te naplate i vrednovanja istih, kao i procesna i organizacijska struktura vezana uz upravljanje kreditnim portfeljem banaka i s njim vezanim rizicima, protresena je od vrha do dna. Uz to, među bankovnim regulatorima i supervizorima rašireno je gotovo konsenzualno mišljenje da poslovne banke svakako trebaju dodatno razmotriti postojeće kreditne politike i procedure, te s njima vezane politike i procedure upravljanja korespondentnim rizicima, u svjetlu rizika koje su preuzele u portfelj, kao i onih koje u ovom trenutku planiraju preuzeti u cilju očekivanog oživljavanja kreditiranja gospodarstva i kućanstava. U takvim uvjetima, upravljanje portfeljem predstavlja sve veći izazov za ključne zaposlenike menadžmenta poslovnih banaka.

Credit Risk Management seminarU skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom ekspertize u poslovanju koju trenutno dostupni resursi u dobrom dijelu organizacija nisu u mogućnosti osigurati kako bi se omogućila dostatna učinkovitost njihova ukupnog poslovanja. Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, osmišljen trodnevni program «Credit Risk Management Academy», kao program koji će, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran Credit Risk Management Academy?

Ovaj edukacijski program:

Prati dinamiku razvoja kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja

Eksplicira relevantne metode i alate istestirane tijekom krize, koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke, te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi (analiza rizika primarnih i sekundarnih izvora otplate, uporaba skoring i rejting modela u standardiziranim procesima kreditnog odlučivanja, monitoring portfelja i sustava ranog upozorenja povećanja kreditnog rizika, do regulatornih promjena vezanih uz vrednovanje kredita i kreditnih portfelja te planiranja i određivanja adekvatnosti regulatornog i internog kapitala).

Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo Vam u stjecanju specifičnih i uvijek aktualnih znanja i sposobnosti, čime ćete doprinjeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Zašto sudjelovati na Credit Risk Management Academy?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom (po svim njegovim kategorijama – od onih vezanih uz rizik neplaćanja i rizik povrata, preko induciranih kreditnih rizika do rizika primarne i sekundarne kreditne koncentracije) tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankarske industrije nudi ciljani edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. učinkovitu kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom u trenutnom kontekstu,
 2. definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu i poslovni model svoje institucije), te
 3. (re)strukturiranje ključnih poslovnih procesa, koji će im pri tome pomoći.

Kome je namjenjen Credit Risk Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Risk manager-ima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
 • Restructuring menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem
 • ALM specijalistima
 • Collateral officer-ima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
 • Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • Računovodstvenim i controling analitičarima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavaču

Stjepan Anić

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva sticao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.