Hotel Palace, Zagreb
18. – 20. 11. 2015.

2nd Annual Credit Risk Management Academy

Niste sigurni kako u današnjoj tromoj ekonomiji obilježenoj povećanom razinom neizvjesnosti pomoći Vašoj organizaciji da smanji troškove, prije svega one vezane uz kreditni proces i sve strože regulatorne zahtjeve, te poveća profitabilnost i ostvari održive razine povrata na kapital?
Ključni razlikovni faktor u tom pogledu predstavlja njena sposobnost da identificira, procjeni i upravlja kreditnim rizikom učinkovitije od konkurencije.

Ukoliko smatrate da joj možete pomoći u toj ključnoj ulozi, imamo rješenje za Vas!

Pridružite nam se na specijalističkom edukacijskom programu.
2nd Annual Credit Risk Management Academy; u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga.

Koji je cilj ovogodišnjeg CRMA?

Poslovne banke danas posvuda predstavljaju najveće financijske institucije s podružnicama i poslovnicama dostupnima svakome. Danas smo svjedocima i velike diferencijacije među različitim tipovima bankovnih institucija, njihovim poslovnim modelima i spektrima bankarskih proizvoda i usluga. Međutim, bez obzira na diferencijaciju, različite financijske inovacije (prije svega one vezane uz kreditne izvedenice) osmišljene tijekom zadnje dekade prošlog stoljeća s primarnom namjerom diversifikacije kreditnog rizika na tržištu, kao i na uznapredovalost uporabe različitih nekreditnih bankarskih proizvoda i usluga (kao što su primjerice oni vezani uz elektronske kanale ugovaranja i plaćanja) odobravanje i naplata kreditnih plasmana još uvijek predstavljaju najznačajniji izvor prihoda poslovnih banaka. Stoga i ne čudi da kreditni rizik i dalje predstavlja najizraženiju stavku u njihovim portfeljima i ukupnim profilima rizika, te da upravljanje ovom vrstom rizika snažno utječe na profitabilnost.

Zbog svoje sistemske povezanosti sa svim dijelovima financijskog sustava, kao i ostatka realne ekonomije (uključujući i kućanstva) komercijalno je bankarstvo tijekom godina bilo izloženo nizu valova regulacije poslovanja; prije svega u domeni adekvatnosti kapitala (prudencijalna regulativa) i u domeni vrednovanja financijskih instrumenata (računovodstvena regulativa). Međutim, razorni učinci (dobrim dijelom još uvijek aktualne) globalne krize, kao i analize na provedene od strane različitih multilateralnih organizacija tijekom 2009. i 2010. (prije svega one BCBS-a, IASB-a, IMF-a, te novoetabliranog FSB-a) doveli su do postroženja i proširenja zahvata, a samim tim i povećanja kompleksnosti bankovne, ali i ukupne regulatorne norme unutar financijskog sektora. Kao posljedicu tih inicijativa danas imamo financijsku ‘industriju’ koja je premrežena različitim regulatornim ograničenjima te preventivnim i stabilnosnim mehanizmima.

Op2M upravljanje rizicimaUzevši u obzir da se financijski sustav – što zbog nedostatnih (i dijelom neučinkovitih) mjera usmjerenih na rješavanje predkriznih problema (strukturne naravi) stvorenih unutar financijske ‘industrije’, što zbog interne inercije prisutne unutar samog sektora – još uvijek nije do kraja oporavio, odnosno dostigao novo ravnotežno stanje, današnje je (visoko tehnologizirano i umreženo) tržište izloženo u povijesti nezapamćenoj razini perzistentne neizvjesnosti i s njom vezanih skrivenih rizika. Unutar takvog tržišno-regulatornog konteksta dobro poznavanje same dinamike kreditnog rizika unutar portfelja, te utjecaja promijenjene regulatorne norme na tu dinamiku, kao i principa i tehnika njegove identifikacije i procjene (odnosno mjerenja), nužno je više no ikada, želimo li u poslovnim bankama uspostaviti pouzdan, robusan i učinkovit sustav njegove kontrole i upravljanja, tim više uzevši u obzir ograničenost dostupnih resursa u dobrom dijelu organizacije.

S tom je namjerom osmišljen i ovaj, drugi po redu «Credit Risk Management Academy» edukacijski program, koji će – fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja svim kategorijama kreditnog rizika – u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koja će poboljšati njihovu učinkovitost (kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika), te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, kao i inpute dobivene od polaznika prošlogodišnjeg programa, osmišljen i ovaj, drugi po redu, trodnevni program «Credit Risk Management Academy», kao program koji će, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran 2nd Annual CRMA?

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati dinamiku evolucije kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja.
 2. Eksplicira relevantne tehnike i alate koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke, te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi.
 3. Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo Vam u stjecanju potrebnih znanja, čime ćete doprinjeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar zahtjevnog tržišno-regulatornog konteksta.

Zašto sudjelovati na 2nd Annual CRMA edukacijskom programu?

CRMA II edukacijski program omogućiti će sudionicima da usvoje principe i tehnike analize kreditnog rizika (po svim njegovim kategorijama) na svim razinama; od onih na razini plasmana, preko onih na razini klijenta, do onih na razini skupina proizvoda i ukupnog portfelja. Tijekom trajanja programa na pregledan će i razumljiv način biti prikazana, diskutirana i objašnjena:

 • Osnovna dinamika kreditnog rizika unutar portfelja poslovnih banaka
 • Struktura indikatora kreditnog rizika različitih tipova klijenata
 • Teorija koja stoji iza različitih modela kreditnog rizika, kao i praktična iskustva vezana uz njihovu implementaciju
 • Različita ograničenja vezana uz kvalitativne tehnike procjene i kvantitativne modele mjerenja različitih kategorija kreditnog rizika unutar trenutnog tržišnog konteksta obilježenog povećanom razinom neizvjesnosti
 • Struktura i sadržaj svih segmenata važećih regulatornih zahtjeva koji se odnose na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom (od onih vezanih uz računovodstvenu, do onih vezanih uz prudencijalnu normu)
 • Evolucija kreditnog rizika uzduž kreditnog procesa; od procesa kreditnog odobravanja, preko monitoringa, do naplate
 • Temeljna struktura portfeljnih izvještaja o kreditnom riziku («Credit risk & portfolio MIS»)

Kome je namjenjen CRMA?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Risk manager-ima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
 • Restructuring menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem
 • ALM specijalistima
 • Collateral officer-ima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
 • Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • Računovodstvenim i controling analitičarima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Srijeda – Petak 18. – 20. 11. 2015.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Hotel Palace Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb, RH.

Naknada za pohađanje

 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka, te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavaču

Stjepan Anić

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva sticao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.