Op2M seminar Doubletree by Hilton Zagreb

Zagreb, Hotel DoubleTree by Hilton
19.09. – 21. 09. 2016.

Asset-Liability Management Academy

Još uvijek nemate cjelovit pogled na upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije? Još uvijek ne uspjevati stvoriti koherentnu logičku sliku od gomile promjena u regulatornoj normi kojima ste izloženi posljednjih nekoliko godina? Još uvijek niste u potpunosti sigurni kako uskladiti upravljanje rizicima, profitabilnošću i naraslim regulatornim zahtjevima s potrebom pronalaska izvora održivog rasta Vaše institucije?

Imamo rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program.
U sklopu naše Op2M/Trainer u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili godišnji ALMA edukacijski program?

Koliko god nas je globalna financijska kriza podsjetila na kritičnu važnost upravljanja likvidnošću i likvidnosnim rizikom, tako nas i svakodnevno poslovanje u poslovno-regulatornoj okolini obilježenoj monetarnim intervencijama, re-regulacijom financijskog sektora i slabašnim makroekonomskim rastom, iznova podsjeća na stratešku važnost upravljanja aktivom i pasivom (ALM) u kreditnim institucijama. Budući u sebi sjedinjuje koordinirane napore vezane uz upravljanje ukupnom kapitalnom i likvidnosnom pozicijom kreditne institucije, te njenim kamatnim ‘spread-om’, ALM je u postkriznom razdoblju u mnogim kreditnim institucijama nadišao tradicionalnu ulogu primarno vezanu uz upravljanje kamatnim rizikom i strukturnom likvidnošću, te je prerastao u strateško upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije.

Kako bi mogao obaviti ovu ulogu, u uvjetima obilježenim rekordno niskim prinosima dužničkih instrumenata, balastom loših plasmana u bilancama kreditnih institucija, smanjenjem ukupne kreditne potražnje u domeni trgovačkih društava i stanovništva, te sve kompleksnijim zahtjevima različitih segmenata regulatorne norme (od onih vezanih uz najavljene promjene računovodstvenih standarda do onih koji se odnose na postupnu implementaciju ‘bazelske’ norme) koji dramatično smanjuju profitabilnost financijskog sektora, bankovni ALM danas mora moći demonstrirati multidimenzionalnost te zavidnu razinu ekspertize i fleksibilnosti, kako bi se, s jedne strane, mogao integrirati u poslovnu strategiju pojedine kreditne institucije, a s druge aktivno doprinijeti kontinuiranim operativnim naporima usmjerenim na optimizaciju njene kapitalne i likvidnosne pozicije u odnosu na ciljanu stopu profitabilnosti.

U suprotnom uprave poslovnih banaka neće u ovako izazovnom poslovno-regulatornom kontekstu biti u stanju delegirati relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, što će dodatno usporiti odlučivanje te otežati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u ionako prilično ozbiljnim i izazovnim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program Asset-Liability Management Academy, koji će, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene upravljanja aktivom i pasivom kreditnih institucija, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih ALM menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Op2M Asset-Liability Management Academy Zagreb

Kako je koncipiran ALMA?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprijeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

  1. Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
  2. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
  3. Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
  4. Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
  5. Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee ) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije
  6. Dizajniranjem ključnih podatkovnih podloga i upravljanjem relevantnim podacima

Zašto sudjelovati na ALMA edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu,
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije), te
 3. Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namjenjen ALMA?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
 • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
 • Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence-a»
 • Bankovnim regulatorima i supervizorima
 • Internim revizorima i compliance officer-ima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Ponedjeljak – srijeda 19.– 21. 09. 2016.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00,
  te traje do 16:00;
  [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]
 • DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269A, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

 • Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M
 • Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zjurak@Op2M.eu.

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije.


Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Tihomir Bublić

Tihomir Bublić dugodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB, te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank management-a. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci.Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je, i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.


Marko Krneta

Marko Krneta je specijalist u poslovnom savjetovanju financijskih institucija, s operativnim fokusom na upotrebi podatkovne analitike. Vodio je i sudjelovao u desecima credit scoring projekata u vodećim bankama u regiji i projektima regulatornog izvještavanja u okviru Basel II IRB-A implementacija. Praktičan rad u metodologijama profitabilnosti, upravljanja kreditnim i tržišnim rizicima sticao je u razdoblju u kojem je MIS postao BI, a mining postao science. Zahvaljujući 13-godišnjem iskustvu u financijskoj industriji, kroz uloge financijskog analitičara, IT konzultanta i poslovnog savjetnika, u stanju je približiti primjere uspješnih implementacija, kao i raskorake koji se javljaju pri neuspješnom upravljanju očekivanjima. Kroz praktične primjere u stanju je obasniti principe suradnje i ukidanje strogih definicija rola između poslovnih odjela i informatike, ostvarenu kroz zajedničke podatkovne platforme unutar ili izvan okvira programskih paketa.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.