Hotel Palace, Zagreb
09. – 13. 05. 2016.

Risk Management Academy

Još uvijek nemate cjelovit pogled na upravljanje cijelim spektrom rizika kojima je Vaša institucija izložena u svom poslovanju? Još uvijek ne uspijevate stvoriti koherentnu logičku sliku od gomile promjena u regulatornoj normi kojima ste izloženi posljednjih nekoliko godina? Još uvijek silosna filozofija određuje pogled Vaše institucije na upravljanje rizicima i regulatornom uskladom? Još uvijek niste u potpunosti sigurni kako uskladiti upravljanje rizicima, lošim plasmanima i naraslim regulatornim zahtjevima s potrebom pronalaska izvora održivog rasta Vaše institucije u uvjetima pogoršane kvalitete kreditne potražnje i maksimalno iskorištenih raspoloživih resursa?

Imamo optimalno rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na petodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

Zašto smo osmislili RMA edukacijski program?

Poslovno bankarstvo prolazi kroz jedno od najturbulentnijih poglavlja u svojoj povijesti; poglavlja nakon kojega će najvjerojatnije poprimiti nešto drugačije obrise unutar financijskog sektora.Tijekom posljednih sedam godina permanentno trpi posljedice neadekvatnog upravljanja rizicima (kao i neadekvatnog ukupnog poslovnog modela) iz proteklog razdoblja obilježenog kreditnom ekspanzijom, što je zbog visoke integriranosti financijskog sustava omogućene prvenstveno podatkovno-tehnološkom revolucijom dovelo do krize globalnih razmjera čije posljedice, kao i posljedice politički uvjetovanog monetarno-regulatornog odgovora na istu (temeljenog na premisama upitne utemeljenosti), još uvijek osjećamo. Teme kao što su neadekvatna kreditna potražnja, balast «non-performing» dijela portfelja, slabašni prinosi na investicije u vrijednosne papire, valutni «ratovi», neizvjesnost vezana uz kreditni rizik pojedinih država i kretanje kamatnih stopa na međunarodnim financijskim tržištima, stalno se mješaju onima vezanima uz sve opsežnije i striktnije regulatorne zahtjeve koji kapilarno prodiru u sve pore bankovnog poslovanja (od onih vezanih uz kapitalnu i likvidnosnu adekvatnost i planove oporavka do onih vezanih uz zaštitu potrošača, ocjenjivanje stručnosti i primjerenosti višeg menadžmenta i adekvatnost poslovnog modela svake pojedine banke), naraslu supervizijsku diskreciju i najavljenu promjenu računovodstvenih standarda.

U takvim okolnostima upravljanje portfeljem predstavlja sve veći izazov za ključne zaposlenike menadžmenta poslovnih banaka, a potreba za menadžerima i ključnim kadrovima sposobnim multidisciplinarno pristupiti problemu usklađivanja upravljanja rizicima s upravljanjem profitabilnošću, u okolnostima povećanih zahtjeva za kapitalom, likvidnošću i regulatornim izvještavanjem, postaje sve izraženija. Sposobnost vertikalnog i horizontalnog komuniciranja uzduž matrice poslovnih linija i s njima vezanih kategorija rizika, temeljena na razumijevanju različitih aspekata realnih poslovnih problema, postala je kritičnom točkom transformacije poslovnih modela kreditnih institucija koja ima za cilj stvoriti institucije koje brže reagiraju, brže se prilagođavaju različitim zahtjevima i tržišnim pritiscima, koje bolje upravljaju troškovima i u stanju su upotrijebiti uvide o rizicima (kojima je poslovanje izloženo) u proaktivnom pronalaženju izvora stabilnog rasta i povrata.

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom i širinom ekspertize u poslovanju koju trenutno dostupni resursi u dobrom dijelu organizacija nisu u mogućnosti osigurati, kako bi se omogućila dostatna učinkovitost njihova ukupnog poslovanja.

Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, osmišljen petodnevni intenzivni Risk Management Academy program koji će, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja najvažnijim kategorijama rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran Risk Management Academy?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprijeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni kontrole i integriranog upravljanja rizicima.

Po svojoj strukturi Risk Management Academy predstavlja tzv. Bootcamp tip edukacijskog programa, dakle intenzivnog i sveobuhvatnog programa tijekom kojeg će se polaznici upoznati sa svim bitnim kategorijama profila rizika suvremenih kreditnih institucija, njihovim teorijskim premisama, te regulatornim zadatostima i praktičnim ograničenjima vezanim uz elemente sustava njihove kontrole i upravljanja.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom pet dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

 1. Dinamikom razvoja kreditnog, tržišnog, operativnog i likvidnosnog rizika u portfelju, kao i ukupnog profila rizika suvremene kreditne institucije (od razine transakcije, odnosno one poslovnog događaja, do razine portfelja) s naglaskom na tipične situacije unutar aktualnog tržišno-regulatornog okruženja.
 2. Relevantnim metodama i alatima koji bankovnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati ukupnim portfeljem i operacijama kreditne institucije; od onih vezanih uz procjenu i mjerenje pojedinih kategorija rizika, preko onih vezanih uz ograničavanje izloženosti svakome od njih, i onih putem kojih se ostvaruje mitigacija njihovog utjecaja, do onih vezanih uz kontrolu njihove razine i strukture, te upravljanje odgovarajućim kapitalom i likvidnosnim resursima institucije, te će Vam pomoći
 3. u stjecanju specifičnih i relevantnih znanja i vještina, čime ćete doprinjeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Kome je namjenjen RMA?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva (Credit officer-ima)
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • ALM specijalistima
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
 • Collateral officer-ima
 • Voditeljima projektnog financiranja i restructuring menadžerima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole
 • Voditeljima BCP/BCM aktivnosti
 • Controling i računovodstvenim analitičarima i menadžerima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Ponedjeljak – Petak 09. – 13. 05. 2016.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Hotel Palace Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb, RH.

Naknada za pohađanje

 • Naknada pokriva sudjelovanje na svih 5 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 5 ručkova te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

 • Prijavni obrazac možete naći OVDJE.
 • Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zjurak@Op2M.eu.

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

 


 

Dada Radan

Dada Radan diplomirala je na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalac je s velikim iskustvom u bankarskoj industriji. Jedan je od vodećih regionalnih stručnjaka iz područja ALM-a i upravljanja likvidnosnim rizikom. Područje interesa obuhvaća upravljanje rizicima, business intelligence, ALM te analizu financijskih instrumenata. Zaposlena je u Erste&Steiermärkische banci kao direktorica direkcije za upravljanje tržišnim i likvidnosnim rizikom.

 


 

Draženka Grebenar

Draženka Grebenar u bankarskom sektoru radi petnaest godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja projektima, usklađenošću poslovanja, te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML i slično. Od 2008. godine aktivni regionalni predavač na temu operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja. Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom (CISI certifikat), rizikom eksternalizacije i rizikom usklađenosti poslovanja.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.