Vizija

Vizija bez djelovanja je san.
Djelovanje bez vizije je puki prolazak vremena.
Djelovanje s vizijom čini presudnu razliku.
Joel Barker

Optom

se, kao tvrtka sastavljena od dokazanih profesionalaca i stučnjaka, želi etablirati kao pouzdan i vjerodostojan partner u Regiji u područjima pružanja:

  • specijalističkog obrazovanje iz financijske analitike
  • poslovnog savjetovanja i vođenja projekata za potrebe financijskih institucija
  • regionalnom reputacijom unutar financijske industrije
  • makroekonomske prospekcije i analiza trendova unutar financijske industrije i financijskih tržišta u Regiji

Misija

Sve se mijenja, ništa ne ostaje isto.
Heraklit

Konstantnim ispunjavanjem naše osnovne Misije...

da poboljšavajući sebe pomognemo našim klijentima da poboljšaju svoje poslovanje, naš tim ostaje predan radu na ispunjenju zacrtane Vizije.

Financijske institucije, koje rade u globaliziranoj i visoko-tehnologiziranoj poslovnoj okolini koja nameće sve tanje margine, sve više shvaćaju da uspješan nastavak poslovanja na takvom brzo mijenjajućem krajobrazu nužno zahtjeva podizanje postojeće preciznosti planiranja i upravljanja njihovim resursima.

Postupna deregulacija financijskih tržišta te niz poslovno-tehnoloških inovacija tjeranih intenziviranom potragom za sve većim profitom, rezultirali su povećanjem neizvjesnosti unutar financijskog sustava, što je uzrokovalo reakciju regulatora, odnosno postroženje različitih regulatornih zahtjeva, koje financijske institucije moraju ispuniti u kratkom roku, kako bi mogle nastaviti s poslovanjem.

U takvoj će okolini poslovni subjekti, koji nisu u stanju optimalno iskoristiti dostupne im resurse, (bilo da se radi o onim ljudskim ili podatkovnim) kako bi smanjili vrijeme reakcije na različite promjene i izoštrili točnost svojih izvješća, predikcija i planova, postupno gubiti kompeticijsku bitku s onim organizacijama, koje će svoje odluke, na strateškoj i operativnoj razini, donositi brže i na temelju mjerljivih referentnih točaka.

U doba u kojem poslovno korisno znanje zastarijeva sve bržim ritmom te u kojem brza prilagodba temeljena na relevantnom znanju postaje imperativom, naš tim želi financijskim organizacijama pružiti brz i razumljiv pristup najnovijim saznanjima iz područja financijske analitike, kako bi bile u stanju optimizirati svoje resurse, politike, procese i organizacijsku strukturu prema zacrtanim poslovnim ciljevima uz poštivanje zahtjeva nadležnih im regulatora.

Optom želi pomoći svojim partnerima u nužnom prijelazu iz tradicionalnog vođenja poslovanja u moderno vođenje temeljeno na znanju, te ga učiniti što sigurnijim i mirnijim.