Hotel Westin, Zagreb
03.–05.12. 2014.

1st Annual Credit Risk Management Academy

Još uvijek niste u potpunosti zadovoljni načinom upravljanja kreditnim rizikom, koji danas sa sobom nosi sve veće izazove upravljanja kapitalom i kreditnim portfeljom uz već maksimalno iskorištene dostupne resurse?

Imamo optimalno rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na trodnevni specijalistički edukacijski program

U sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja kreditiranja, upravljanja kreditnim portfeljem, naplate potraživanja, te kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva vezanih uz kreditni posao, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Poslovno bankarstvo polako izlazi iz vjerojatno najdublje krize u svojoj novijoj povijesti brišući pri tom kapital mnogih nekada održivih banaka. Kao rezultat toga uvriježeni načini upravljanja kreditnim portfeljem, metode odobravanja kreditnih plasmana, te naplate i vrednovanja istih, kao i procesna i organizacijska struktura vezana uz upravljanje kreditnim portfeljem banaka i s njim vezanim rizicima, protresena je od vrha do dna. Uz to, među bankovnim regulatorima i supervizorima rašireno je gotovo konsenzualno mišljenje da poslovne banke svakako trebaju dodatno razmotriti postojeće kreditne politike i procedure, te s njima vezane politike i procedure upravljanja korespondentnim rizicima, u svjetlu rizika koje su preuzele u portfelj, kao i onih koje u ovom trenutku planiraju preuzeti u cilju očekivanog oživljavanja kreditiranja gospodarstva i kućanstava. U takvim uvjetima, upravljanje portfeljem predstavlja sve veći izazov za ključne zaposlenike menadžmenta poslovnih banaka.

Credit Risk Management seminarU skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom ekspertize u poslovanju koju trenutno dostupni resursi u dobrom dijelu organizacija nisu u mogućnosti osigurati kako bi se omogućila dostatna učinkovitost njihova ukupnog poslovanja. Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, osmišljen trodnevni program «Credit Risk Management Academy», kao program koji će, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

Prati dinamiku razvoja kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja

Eksplicira relevantne metode i alate istestirane tijekom krize, koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke, te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi (analiza rizika primarnih i sekundarnih izvora otplate, uporaba skoring i rejting modela u standardiziranim procesima kreditnog odlučivanja, monitoring portfelja i sustava ranog upozorenja povećanja kreditnog rizika, do regulatornih promjena vezanih uz vrednovanje kredita i kreditnih portfelja te planiranja i određivanja adekvatnosti regulatornog i internog kapitala).

Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo Vam u stjecanju specifičnih i uvijek aktualnih znanja i sposobnosti, čime ćete doprinjeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom (po svim njegovim kategorijama – od onih vezanih uz rizik neplaćanja i rizik povrata, preko induciranih kreditnih rizika do rizika primarne i sekundarne kreditne koncentracije) tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankarske industrije nudi ciljani edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. učinkovitu kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom u trenutnom kontekstu,
 2. definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu i poslovni model svoje institucije), te
 3. (re)strukturiranje ključnih poslovnih procesa, koji će im pri tome pomoći.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Risk manager-ima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
 • Restructuring menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem
 • ALM specijalistima
 • Collateral officer-ima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
 • Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • Računovodstvenim i controling analitičarima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851