IFRS 9 SEE MasterClass

Zagreb, Hotel Palace
17. – 19. 10. 2018.

Želimo zahvaliti svim polaznicima trodnevnog specijalističkog edukacijskog programa
IFRS 9 SEE MasterClass
na sudjelovanju i ukazanom povjerenju.

Prepuna dvorana polaznika iz cijele SEE Regije, koji su dinamičnom interakcijom sudjelovali u edukacijskom programu, pokazatelj je relevantnosti i aktualnosti ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji pruža stjecanje široke kompetencijske baze u domeni razvoja, implementacije, održavanja i nadogradnje IFRS 9 standarda.

Svakom od polaznika na kraju edukacijskog programa uručen je certifikat o sudjelovanju te vjerujemo da će uspješno implementirati stečena znanja dobivena na  IFRS 9 SEE MasterClass.

Upoznajte se sa sadržajem i konceptom IFRS 9 SEE MasterClass.

Sudionici na IFRS 9 SEE MasterClass:

 • Addiko Bank d.d.
 • Erste & Steiermärkische Bank
 • Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.
 • Erste Card Club d.o.o.
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Hrvatska narodna banka
 • KentBank d.d.
 • MF banka a.d. Banja Luka
 • Nova banka ad Banja Luka
 • Opportunity banka ad Novi Sad
 • Raiffeisen stambena štedionica
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Sberbank d.d.
 • SID – Prva kreditna zavarovalnica
 • Sparkasse Bank AD Makedonia
 • Telenor banka AD Beograd
 • UniCredit Bank Serbia
 • UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
 • Vakufska banka dd Sarajevo
 • Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 • ZiraatBank BH dd

Hvala Vam svima i vidimo se slijedeće godine!

Vaš Op2M tim!

Komentari

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851