Op2M/System Architect

Nemaju svi (poslovni) problemi tehnološke odgovore, ali kada ih imaju, oni predstavljaju trajnija rješenja.
Andrew Growe

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Informacijska je tehnologija vremenom prerasla u jedan od primarnih motora rasta i razvoja cijele ekonomije. Posljednjih dvadesetak godina svjedoci smo jačanja povratne sprege između evolucije poslovnog problema i tehnološke inovacije.

Kao posljedica te tehnološko-poslovne evolucije, financijske institucije sve više postaju repozitorijima većih i većih količina podataka koji, da bi postali poslovno iskoristivim resursom, zahtjevaju optimalno strukturiranje, pohranjivanje i upravljanje.

Želeći svojim partnerima olakšati ispunjenje zadanih ciljeva, vezanih uz informacijsko-tehnološki aspekt izgradnje fleksibilne, brzoučeće i kompetitivne organizacije, osmislili smo Op2M/SystemArchitect uslugu kako bismo im pomogli pri:

   • Podizanju svijesti i osiguranju potpore uprave i višeg managementa (u suradnji s Op2M/Advisor uslugom)
   • Analizi i optimizaciji poslovnih zahtjeva relevantnih za predloženu tehnološku transformaciju
   • Definiranju funkcionalnosti tehničkog rješenja u svrhu rješavanja poslovnog zahtjeva (izrada RfP-a)
   • Identificiranju edukacijske potrebe kroz provedbu procjene potrebnih znanja i vještina potrebnih za transfer how-how-a (u suradnji s Op2M/Trainer uslugom)
   • Odabiru najpogodnijeg načina uvođenja novih rješenja – interni razvoj, odabir industrijskih rješenja, zajednički razvoj, prilagodba i implementacija rješenja u suradnji s vanjskim partnerom (joint venture)
   • Određivanju opsega tehnološke promjene
   • Osmišljavanju sistemske arhitekture sposobne ispuniti sve operativne i strateške poslovne zahtjeve
   • Integraciji nove tehnologije u postojeću IT okolinu
   • Analizi i procjeni kvalitete i dostupnosti podataka (data quality profiling and data availability assessment)
   • Strukturiranju dinamike implementacije predložene sistemske arhitekture (project management) uz nužno uspostavljanje brzih uspjeha (‘quick wins’)
   • Mjerenju uspješnosti ispunjavanja poslovnih ciljeva i preuzetih zadataka (implementation benchmarking)
   • Izgradnji mosta između poslovnih korisnika i tehnoloških implementatora
   • Donošenju poslovno relevantnih i provedivih standarda i strategija upravljanja podacima i informacijsko-tehnološkim rješenjima

Kompeticijski i regulatorni pritisci te rezultirajuća evolucija tržišta, proizvoda i poslovne prakse predstavljaju i predstavljati će još dulje konstantan izazov za tehnološku infrastrukturu. Zbog toga uprave financijskih institucija sve više spoznavaju da pametna uporaba tehnologije predstavlja kritični element uspjeha u svijetu koji se brzo mijenja.

Odaberite Op2M/SystemArchitect i osjetite prve znakove stvarne intersektorske suradnje potaknute tehnološkom transformacijom unutar vaše organizacije.

opširnije...
Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851