1st Annual Insurance Risk Management Academy

Zagreb, Hotel Westin
01. – 03. 07. 2015.

Ovom prilikom htjeli bi zahvaliti svim sudionicima 1st Annual Insurance Risk Management Academy na ukazanom povjerenju i što su pridonijeli da akademija postane događaj značajan na regionalnoj razini na kojoj sudionici imaju prilike razmjeniti različita znanja i iskustva.

Upoznajte se sa sadržajem i konceptom 1st Annual Insurance Risk Management Academy.

Na 1st Annual Insurance Risk Management Academy sudionici su bili iz svih zemalja Regije i to Direktori službe za aktuarske poslove, Direktori pravnih i regulatornih poslova, Interni revizori, Upravitelji rizicima, članovi Uprava, Direktori sektora financija i računovodstva, aktuari, Direktori sektora osiguranja i informatike, Voditelji odjela za upravljanje rizicima i controling.

Sudionici na IRMA:

 • Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
 • Agencija za osiguranje Republike Srpske
 • AGRAM LIFE osiguranje d.d.
 • BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.
 • Bosna-sunce osiguranje d.d.
 • Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Croatia osiguranje d.d. BIH
 • Croatia Osiguranje Život d.d. Skopje
 • Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
 • Garanta d.o.o.
 • GRAWE Hrvatska d.d.
 • GRAWE zavarovalnica d.d.
 • Kapitalska družba d.d.
 • Sava Montenegro Ad
 • SUNCE osiguranje d.d.
 • Triglav osiguranje d.d.
 • UNIQA osiguranje d.d.
 • Wiener Re a.d.o. Beograd
Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851