3rd Annual Credit Risk Management Academy

Zagreb, Hotel Sheraton
28.–30.11. 2016.

Želimo zahvaliti svim polaznicima trodnevnog intenzivnog specijalističkog edukacijskog programa
3rd Annual Credit Risk Management Academy
na sudjelovanju i ukazanom povjerenju.

 

„Pohvale predavaču za metafore koje su pomogle da bolje razumijem formu seminara, kao i sadržaj.“
„Stručni pojmovi su bili svedeni na razumljiv jezik!“
„Kvalitetno strukturiran sadržaj. Sve pohvale za iznimno zanimljivo predavanje!“
„Kolega Stjepan Anić iznimno prezentira i drži dinamiku!“

 

Prenijeli smo samo dio komentara polaznika za koje vjerujemo da će uspješno implementirati stečena znanja dobivena na CRMA u domeni kontrole i upravljanja kreditnim rizikom.
Svakom od polaznika na kraju akademije ujedno je uručen i certifikat o sudjelovanju.

Ovogodišnji izniman odaziv polaznika na CRMA dokaz je važnosti i potrebe održavanja ove vrste regionalnog event-a, na kojem polaznici imaju priliku razmijeniti različita znanja i iskustva i na taj način učiniti dosadašnje poslovanje svoje institucije još uspješnijim i ujedno za sebe stvoriti konkretnu dodanu vrijednost.

Upoznajte se sa sadržajem i konceptom 3rd Annual Credit Risk Management Academy.

Sudionici na CRMA III

 • Addiko Bank d.d.
 • Asseco SEE d.o.o.
 • Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad
 • Družba za upravljanje terjatev bank d.d.
 • Erste Bank AD Podgorica
 • Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 • Erste&Steiermärkische S-Leasing
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • m>Start d.o.o.
 • MF banka a.d. Banja Luka
 • NLB Banka AD Skopje
 • Nova banka AD Banja Luka
 • PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.  za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
 • PBZ d.d.
 • Primorska banka d.d.
 • Raiffeisen Bank d.d.
 • SBERBANK d.d. Hrvatska
 • SBERBANK d.d. Slovenija
 • Sparkasse Bank dd
 • ZiraatBank BIH dd

Hvala Vam svima i vidimo se slijedeće godine!

Vaš Op2M tim!

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851