USLUGE

Iskoristite potencijale financijske analitike

Ljudi vide samo ono na što su pripremljeni.
— Ralph Waldo Emerson

Poboljšajte učinkovitost procesa odlučivanja u vašoj organizaciji

Uspješno vođenje financijske institucije danas zahtjeva od njenog management-a neprekidno balansiranje između rasta, rizika i povrata, zbog čega vodeće među njima uvode u svoje strateško promišljanje, na kojem temelje budući rast, te sve više i u praksu, koncept inovacije u svom obnovljenom značenju, kao sposobnost organizacije da se što brže prilagodi promjenama (tržišta, poslovnih modela, regulatorne okoline, ekonomskih trendova, poslovno relevantnog skupa vještina i znanja te poslovne filozofije neposredne konkurencije) te da se shodno tome mijenja i evoluira putem poticanja suradnje i razmjene mišljenja unutar same organizacije, kao i dotoka i analize svježih ideja u svrhu identifikacije onih među njima koje posjeduju obećavajući potencijal budućeg poslovnog uspjeha.

U vremenu kada kombinirani utjecaj financijske krize te promjena postojećih i najavljenih budućih regulatornih mjera postupno povećava konzervativnost cjelokupnog financijskog okruženja, što se posebno vidi unutar Regije, Optom želi svojim partnerima ponuditi cjelovita, te veličini i tipu institucije prilagođena rješenja, koja će ciljano odgovoriti na njihove potrebe vezane uz unapređenje i optimizaciju kritičnih poslovnih procesa, uz njih vezanih procedura, odabrane metodologije, kao i relevantnih organizacijskih struktura.

Naš tim eksperata pomoći će vam u izgradnji robusne organizacije sposobne upravljati novonastalim izazovima i prijetnjama, asistirajući vam prilikom:

  1. Osmišljavanja, planiranja i provođenja ciljanih edukacijskih programa
  2. Unapređenja vaših poslovnih procesa, procedura i organizacije, kao i njihove usklađenosti s regulatornim zahtjevima
  3. Osmišljavanja i dizajniranja takvih tehnoloških rješenja, koja su u stanju nositi se s naraslim poslovno-regulatornim zahtjevima

opširnije...
Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851