1st Annual ESG Risk Management Academy

Hotel Antunović, Zagreb
24. – 26. 04. 2024.

Prošli tjedan održana je 1st Annual ESG Risk Management Academy  i broj od 40 sudionika iz cijele Regije ide u prilog činjenici koliko je sustavno upravljanje ESG rizicima nesumnjivo ključni izazov s kojim se financijske institucije trenutačno suočavaju unutar nacionalnog i globalnog gospodarstva.

Želimo zahvaliti svim sudionicima na sjajnoj interakciji s predavačem, a dobivene impresije polaznika svjedoče o jedinstvenosti naših edukacijskih programa u SEE Regiji namijenjenih svima onima koji žele graditi i širiti bazu svojih postojećih znanja i vještina putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Upoznajte se sa sadržajem i konceptom 1st Annual ESG Risk Management Academy.

Sudionici na ESG Academy:

 

 • Addiko Bank d.d.
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Intesa Sanpaolo Banka BiH
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.
 • Mikrokreditna fondacija EKI
 • Mikrokreditno društvo EKI
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • OTP banka d.d.
 • NLB Banka a.d. Podgorica
 • J&T banka d.d.
 • Deželna banka Slovenije d. d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • AIK BANKA a.d. Beograd
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka
 • Banka poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd

Prijavite se na Op2M newsletter listu i budite na vrijeme informirani o svim aktualnostima.

 

Op2M newsletter

 

Vaš Op2M tim!

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851