inCrisis program

Problem s krizama je taj da nas, dok traju, prisiljavaju da simultano radimo dvije prilično nekompatibilne aktivnosti; da stanemo i dublje razmislimo o tome zašto neke stvari radimo na način na koji ih radimo, ali i da donosimo ispravne odluke pod povećanim stresom na dnevnoj razini.

Svjedoci smo činjenice da je zbog pandemije KORONAVIRUSA i s njom vezanih izvanrednih okolnosti ekonomija (a s njome i cijeli financijski sistem na svim razinama) počela operirati u novom, znatno usporenijem i naglašeno nepovoljnijem režimu, što je dovelo do višestrukih simultanih udara na produktivnost financijskih institucija. Oni su prvenstveno doveli do:

  • smanjivanja prihoda
  • redukcije ukupne produktivnosti zbog potrebe uvođenja rada od kuće za dobar dio zaposlenika
  • potrebe izrade PLANA UPRAVLJANJA IZVANREDNOM SITUACIJOM

Posljedica toga je PRENAPREGNUTOST ionako oskudnih ljudskih RESURSA posebice u domenama back-office funkcija, zbog čega smo osmislili Op2M/inCrisis program kako bismo Vam omogućili dostupnost naših ekspertnih resursa u provođenju svih poslovnih aktivnosti vezanih uz upravljanje krizom, izgradnju robusnosti poslovanja Vaše organizacije, te postizanje održivosti njenog poslovnog modela.

opširnije...