Asset–Liability Management Academy

Zagreb, Hotel DoubleTree by Hilton
19.09. – 21. 09. 2016.

Zahvaljujemo svim polaznicima na sudjelovanju na trodnevnom intenzivnom specijalističkom edukacijskom programu
Asset–Liability Management Academy (ALMA).

ALMA edukacijski program organizirali smo u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene upravljanja aktivom i pasivom kreditnih institucija.

Izniman odaziv menadžera i specijalista poslovnih banaka i ostalih kreditnih institucija potvrdio je činjenicu da je ALM nadišao tradicionalnu ulogu primarno vezanu uz upravljanje kamatnim rizikom i strukturnom likvidnošću, te je postupno prerastao u funkciju strateškog upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom svake pojedine institucije.

Pobliže se upoznajte sa sadržajem i konceptom Asset–Liability Management Academy.

Sudionici na ALMA:

 • Banka Poštanska štedionica ad Beograd
 • Diners Club Macedonia
 • Erste Bank ad Novi Sad
 • Erste Bank ad Podgorica
 • Erste&Steiermärkische bank d.d.
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Nova banka ad Banja Luka
 • PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 • Podravska banka d.d.
 • Primorska banka d.d. Rijeka
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Sberbank d.d. Slovenija
 • Sberbank dd
 • SG LEASING d.o.o.
 • Štedbanka d.d.
 • Telenor banka a.d.
 • UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Hvala Vam svima i vidimo se slijedeće godine!

Vaš Op2M tim!

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851