Referentna lista

I. EDUKACIJA

 • Privredna banka Zagreb d.d. Hrvatska
 • Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
 • Addiko bank d.d. Hrvatska
 • Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Hrvatska (Addiko Bank d.d.)
 • Kreditna banka Zagreb d.d. Hrvatska
 • Istarska kreditna banka d.d. Umag
 • Erste banka d.d. Hrvatska
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Sberbank d.d. Hrvatska
 • KentBank d.d.
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Merkur osiguranje d.d.

 • Telenor banka
 • Komercijalna banka a.d. Beograd
 • Vojvođanska banka d.d. Novi Sad
 • Eurobank EFG Srbija
 • Erste Bank a.d. Novi Sad
 • Crédit Agricole a.d. Novi Sad
 • Opportunity banka a.d. Novi Sad

 • Sberbank Banka d.d. Slovenija

 • NLB Tutunska banka a.d. Skopje
 • Makedonska banka za poddrska na razvojot a.d. Skopje

 • NLB Podgorica a.d.
 • Erste Bank a.d Podgorica
 • Komercijalna banka Budva

 • Agencija za osiguranje depozita BiH
 • Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
 • Agencija za bankarstvo FBiH
 • Moja banka d.d. Sarajevo
 • Unicredit Bank d.d. Mostar
 • ZiraatBank BH d.d.
 • Nova banka d.d. Banja Luka
 • Savez računovođa i revizora Republike Srpske
 • Union banka d.d. Sarajevo

II. KONZALTING

 • Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
 • Istarska Kreditna banka d.d. Umag
 • Kreditna banka Zagreb d.d. Hrvatska
 • Jadranska banka d.d. Hrvatska
 • Podravska banka d.d. Hrvatska
 • NEK (Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva elektrane Krško)
 • SKDD  (Središnje klirinško depozitarno društvo)
 • Croatia Lloyd d.d.
 • Croatia osiguranje d.d. (Adris grupa)
 • BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.
 • Velpro centar d.o.o.
 • Slatinska banka d.d.

 • Komercijalna banka a.d. Beograd
 • Milenijum osiguranje
 • Eurobank EFG Srbija
 • NLB banka a.d. Beograd
 • Telekom Srbija

 • Modra Zavarovalnica

 • Makedonska banka za poddrska na razvojot a.d. Skopje

 • Erste Bank a.d Podgorica

 • Vakufska banka
 • Bosna Bank International d.d. Sarajevo
 • Nova Banka a.d. Banja Luka
 • ZiraatBank BH d.d.
 • Agencija za bankarstvo FBiH
 • Agencija za bankarstvo Republike Srpske
 • Agencija za osiguranje depozita BiH