Predavač: Stjepan Anić
Datum i vrijeme: 26.08.2020. u 9h

VirtualOptom: IFRS 9: Impact of COVID – 19 on ECL

Ovaj specijalistički webinar diskutira sve posljedice, kako kratkoročne, tako i dugoročne uzrokovane pandemijom te detaljno analizira sve zahtjeve postavljene od strane lokalnih regulatora i preporuke europskih regulatornih tijela vezano na revidiranja svih postojećih pretpostavki i s njima vezanih modela ‘forward-looking’ korekcije parametara kreditnog rizika i načinu tretiranja portfelja sa stajališta IFRS 9 u trenutnom poslovnom okruženju.

Agenda

 1. Prilagodba supervizorskih očekivanja vezanih uz klasifikaciju izloženosti kao reakcija na pandemiju COVID – 19
  • Utjecaj COVID – 19 pandemijom uzrokovanih
   • moratorija i modifikacija kreditnih plasmana i izvanbilančnih izloženosti na definiranje SICR i UTP kriterija
   • odgoda primjene mjera prisilne naplate na vrijednost LGD-a
   • supervizorskih mjera na staging i probation kriterije
 2. Utjecaj pandemije COVID – 19 na ”forward looking’ prilagodbu modela kreditnog rizika
  • Analiza temeljnih pretpostavki vezanih uz ‘forward-loking’ prilagodbu
  • Razvijanje modificiranih makroekonomskih scenarija zbog utjecaja pandemije na globalnoj i lokalnoj razini
  • Analiza utjecaja mitigacijskih mjera lokalnih vlada i bankarskih regulatora na očekivana kretanja parametara kreditnog rizika
  • Analiza i reizračun primijenjenih pondera vjerojatnosti nastupanja odabranih scenarija makroekonomske predikcije
  • Implementacija odabranih scenarija u postojeće modele za izračun parametara kreditnog rizika korištenih u ECL izračunu

Osnovni ciljevi webinara

 • Ukazati polaznicima kako zadržati „safe mod“ u vremenu epidemiološke neizvjesnosti kojom smo okruženi
 • Analizirati dobre prakse upravljanja rizicima i supervizorska očekivanja u izazovnim vremenima pred nama
 • Pokazati kako prilagoditi interne modele izračuna očekivanih kreditnih gubitaka (ECL) kod prihodujućih izloženosti pogoršanju makroekonomskih pokazatelja kao posljedice negativnog utjecaja pandemije COVID-19
 • Optimalno iskoristiti sve raspoložive mjere za uspješnu prilagodbu i izlazak iz recentnih negativnih utjecaja pandemije na uvjete poslovanja

Namijenjen je:

 • Višem i srednjem manadžmentu kreditnih institucija
 • Risk officer-ima
 • Controlling officer-ima
 • Credit officer-ima
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Treasury officer-ima
 • Portfolio menadžerima
 • Collateral officer-ima
 • IT stručnjacima

Po završetku webinara biti će te u mogućnosti unutar 30 dana pogledati video snimku predavanja.

Datum i vrijeme održavanja:
Srijeda 26.08.2020.

Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 13:30.
Pauza je od 11:00 – 11:30
********************************************************
Webinar će se održati putem platforme WebinarJam i ovdje se možete upoznati s minimalnim tehničkim preduvjetima za kvalitetno praćenje predavanja.

Prijava i kotizacija

Informacije o prijavi i kotizaciji možete pronaći u Prijavnom obrascu.
Kotizacija pokriva sudjelovanje na webinaru i edukacijski materijal.
Molimo Vas da ispunjen Prijavni obrazac pošaljete na prijave@Op2M.eu.

Prijavite se na IFRS 9: Impact of COVID-19 on ECL ovaj put u formi VirtualOptom webinara i proširite svoju bazu postojećih znanja uz promptnu primjenjivost naučenog!

Pozdravljamo Vas s poštovanjem!

Vaš Op2M tim!

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851