DoubleTree by Hilton, Zagreb
20. – 22. 09. 2017.

2nd Annual Asset-Liability Management Academy

Još uvijek se nedovoljno uspijevate prilagodili novim regulatornim zahtjevima u smislu kapitala i likvidnosti?

Još uvijek ne uspjevate dobiti cjelovit pogled na upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije?
Još uvijek ne postoji svjesnost o važnosti delegiranja odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom što bi ubrzalo odlučivanje i olakšalo ukupno upravljanje kreditnom institucijom u ovim poslovno – regulatornim okolnostima punih izazova?
Zanima Vas gdje na jednom mjestu dobiti jasne i razumljive odgovore na ova i slična pitanja?

Mi imamo rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

“2nd Annual Asset-Liability Management Academy “

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Nakon globalne financijske krize upravljanje aktivom i pasivom (ALM) u mnogim kreditnim institucijama nadišlo je tradicionalnu ulogu primarno vezanu uz upravljanje kamatnim rizikom i strukturnom likvidnošću i postao je nositeljem strateškog upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom institucije. Uzevši u obzir da se poslovanje odvija u poslovno-regulatornoj okolini obilježenoj monetarnim intervencijama, re-regulacijom financijskog sektora i slabašnim makroekonomskim rastom poslovanja neupitna je strateška važnost ALM-a.

U prosincu 2010. godine Baselski odbor za nadzor banaka izdao je paket standarda poznatih kao Basel III. Za većinu standarda implementacijski proces je u primjeni ili će vrlo brzo biti u primjeni. Kako bi se financijske institucije prilagodile novim zahtjevima u smislu kapitala, likvidnosti i objave istih koje će biti meritorne u periodu od 2016 – 2019 od iznimnog značaja je već danas se prilagoditi izazovima, čiji potpuni efekt je vrlo brzo u primjeni.
U tako zahtjevnom i dinamičkom okruženju od krucijalnog značaja je ne izgubiti „ritam“ u ispunjenju i prilagodbi zahtjevnim standardima.

U cilju integracije ALM-a u poslovnu strategiju pojedine kreditne institucije, s jedne strane i aktivnog doprinosa kontinuiranim operativnim naporima usmjerenim na optimizaciju njene kapitalne i likvidnosne pozicije u odnosu na ciljanu stopu profitabilnosti s druge strane, bankovni ALM danas mora moći demonstrirati multidimenzionalnost te zavidnu razinu ekspertize i fleksibilnosti.
Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program 2nd Annual Asset-Liability Management Academy.

Cilj akademije je kroz prezentaciju i adekvatne primjere pokriti standarde i pružiti suštinski know how kako bi se kreditne institucije, s jedne strane, prilagodile dobrim bankarskim praksama, a s druge strane, napravile kvalitetne prilagodbe za izazove inducirane novim standardima.
Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total bank management, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprijeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

 1. Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
 2. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
 3. Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
 4. Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
 5. Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije
 6. Dizajniranjem ključnih podatkovnih podloga i upravljanjem relevantnim podacima

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu,
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije), te
 3. Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove  prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
 • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
 • Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
 • Bankovnim regulatorima i supervizorima
 • Internim revizorima i compliance officer-ima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Likvidnosni rizik
 2. Kamatni rizik

 

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)

 1. ALM proces
 2. Interne transferne cijene – Separacija kamatnog rizika i definicija profitabilnosti proizvoda
 3. Unutardnevno upravljanje likvidnošću
 4. Umjesto zaključka: Objedinjenje ALM procesa kroz TBM perspektivu

 

Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Marko Krneta, KPMG)

 1. Bilanca, struktura i promjene
 2. P / L, izračuna i alokacija profitabilnosti
 3. Procesna implementacija
 • Srijeda – petak 20. – 22.09.2017.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269A, Zagreb, RH
 • Neto iznosi 3.650,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 11. 09. 2017.
 • Neto iznosi € 485,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 11. 09. 2017.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

 

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.


Tihomir Bublić dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci. Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.


Marko Krneta je specijalist u poslovnom savjetovanju financijskih institucija, s operativnim fokusom na upotrebi podatkovne analitike. Vodio je i sudjelovao u desecima credit scoring projekata u vodećim bankama u regiji i projektima regulatornog izvještavanja u okviru Basel II IRB-A implementacija. Praktičan rad u metodologijama profitabilnosti, upravljanja kreditnim i tržišnim rizicima sticao je u razdoblju u kojem je MIS postao BI, a mining postao science. Zahvaljujući 13-godišnjem iskustvu u financijskoj industriji, kroz uloge financijskog analitičara, IT konzultanta i poslovnog savjetnika, u stanju je približiti primjere uspješnih implementacija, kao i raskorake koji se javljaju pri neuspješnom upravljanju očekivanjima. Kroz praktične primjere u stanju je obasniti principe suradnje i ukidanje strogih definicija rola između poslovnih odjela i informatike, ostvarenu kroz zajedničke podatkovne platforme unutar ili izvan okvira programskih paketa.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851