Hotel Palace

Hotel Palace, Zagreb
18. – 20. 11. 2015.

2nd Annual Credit Risk Management Academy

Niste sigurni kako u današnjoj tromoj ekonomiji obilježenoj povećanom razinom neizvjesnosti pomoći Vašoj organizaciji da smanji troškove, prije svega one vezane uz kreditni proces i sve strože regulatorne zahtjeve, te poveća profitabilnost i ostvari održive razine povrata na kapital?
Ključni razlikovni faktor u tom pogledu predstavlja njena sposobnost da identificira, procjeni i upravlja kreditnim rizikom učinkovitije od konkurencije.

Ukoliko smatrate da joj možete pomoći u toj ključnoj ulozi, imamo rješenje za Vas!

Pridružite nam se na specijalističkom edukacijskom programu.
2nd Annual Credit Risk Management Academy; u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga.

Poslovne banke danas posvuda predstavljaju najveće financijske institucije s podružnicama i poslovnicama dostupnima svakome. Danas smo svjedocima i velike diferencijacije među različitim tipovima bankovnih institucija, njihovim poslovnim modelima i spektrima bankarskih proizvoda i usluga. Međutim, bez obzira na diferencijaciju, različite financijske inovacije (prije svega one vezane uz kreditne izvedenice) osmišljene tijekom zadnje dekade prošlog stoljeća s primarnom namjerom diversifikacije kreditnog rizika na tržištu, kao i na uznapredovalost uporabe različitih nekreditnih bankarskih proizvoda i usluga (kao što su primjerice oni vezani uz elektronske kanale ugovaranja i plaćanja) odobravanje i naplata kreditnih plasmana još uvijek predstavljaju najznačajniji izvor prihoda poslovnih banaka. Stoga i ne čudi da kreditni rizik i dalje predstavlja najizraženiju stavku u njihovim portfeljima i ukupnim profilima rizika, te da upravljanje ovom vrstom rizika snažno utječe na profitabilnost.

Zbog svoje sistemske povezanosti sa svim dijelovima financijskog sustava, kao i ostatka realne ekonomije (uključujući i kućanstva) komercijalno je bankarstvo tijekom godina bilo izloženo nizu valova regulacije poslovanja; prije svega u domeni adekvatnosti kapitala (prudencijalna regulativa) i u domeni vrednovanja financijskih instrumenata (računovodstvena regulativa). Međutim, razorni učinci (dobrim dijelom još uvijek aktualne) globalne krize, kao i analize na provedene od strane različitih multilateralnih organizacija tijekom 2009. i 2010. (prije svega one BCBS-a, IASB-a, IMF-a, te novoetabliranog FSB-a) doveli su do postroženja i proširenja zahvata, a samim tim i povećanja kompleksnosti bankovne, ali i ukupne regulatorne norme unutar financijskog sektora. Kao posljedicu tih inicijativa danas imamo financijsku ‘industriju’ koja je premrežena različitim regulatornim ograničenjima te preventivnim i stabilnosnim mehanizmima.

Op2M upravljanje rizicimaUzevši u obzir da se financijski sustav – što zbog nedostatnih (i dijelom neučinkovitih) mjera usmjerenih na rješavanje predkriznih problema (strukturne naravi) stvorenih unutar financijske ‘industrije’, što zbog interne inercije prisutne unutar samog sektora – još uvijek nije do kraja oporavio, odnosno dostigao novo ravnotežno stanje, današnje je (visoko tehnologizirano i umreženo) tržište izloženo u povijesti nezapamćenoj razini perzistentne neizvjesnosti i s njom vezanih skrivenih rizika. Unutar takvog tržišno-regulatornog konteksta dobro poznavanje same dinamike kreditnog rizika unutar portfelja, te utjecaja promijenjene regulatorne norme na tu dinamiku, kao i principa i tehnika njegove identifikacije i procjene (odnosno mjerenja), nužno je više no ikada, želimo li u poslovnim bankama uspostaviti pouzdan, robusan i učinkovit sustav njegove kontrole i upravljanja, tim više uzevši u obzir ograničenost dostupnih resursa u dobrom dijelu organizacije.

S tom je namjerom osmišljen i ovaj, drugi po redu «Credit Risk Management Academy» edukacijski program, koji će – fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja svim kategorijama kreditnog rizika – u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koja će poboljšati njihovu učinkovitost (kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika), te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, kao i inpute dobivene od polaznika prošlogodišnjeg programa, osmišljen i ovaj, drugi po redu, trodnevni program «Credit Risk Management Academy», kao program koji će, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati dinamiku evolucije kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja.
 2. Eksplicira relevantne tehnike i alate koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke, te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi.
 3. Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo Vam u stjecanju potrebnih znanja, čime ćete doprinjeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar zahtjevnog tržišno-regulatornog konteksta.

CRMA II edukacijski program omogućiti će sudionicima da usvoje principe i tehnike analize kreditnog rizika (po svim njegovim kategorijama) na svim razinama; od onih na razini plasmana, preko onih na razini klijenta, do onih na razini skupina proizvoda i ukupnog portfelja. Tijekom trajanja programa na pregledan će i razumljiv način biti prikazana, diskutirana i objašnjena:

 • Osnovna dinamika kreditnog rizika unutar portfelja poslovnih banaka
 • Struktura indikatora kreditnog rizika različitih tipova klijenata
 • Teorija koja stoji iza različitih modela kreditnog rizika, kao i praktična iskustva vezana uz njihovu implementaciju
 • Različita ograničenja vezana uz kvalitativne tehnike procjene i kvantitativne modele mjerenja različitih kategorija kreditnog rizika unutar trenutnog tržišnog konteksta obilježenog povećanom razinom neizvjesnosti
 • Struktura i sadržaj svih segmenata važećih regulatornih zahtjeva koji se odnose na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom (od onih vezanih uz računovodstvenu, do onih vezanih uz prudencijalnu normu)
 • Evolucija kreditnog rizika uzduž kreditnog procesa; od procesa kreditnog odobravanja, preko monitoringa, do naplate
 • Temeljna struktura portfeljnih izvještaja o kreditnom riziku («Credit risk & portfolio MIS»)

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Risk manager-ima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
 • Restructuring menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem
 • ALM specijalistima
 • Collateral officer-ima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
 • Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • Računovodstvenim i controling analitičarima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima
 • Srijeda – Petak 18. – 20. 11. 2015.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Hotel Palace Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb, RH.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka, te certifikat o sudjelovanju.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851