DoubleTree by Hilton, Zagreb
03. – 05. 07. 2019.

5th Annual Insurance Risk Management Academy

Postoji li potreba s Vaše strane da se dodatno upoznate i na taj način svladate  ključne koncepte na kojima se temelji nova regulatorska norma?

Jeste li u potpunosti zadovoljni načinom na koji ste implementirali Solvency II standard i nove regulatorne zahtjeve (IDD; PRIIPS; GDPR) i koliko je posljedično bio snažan njihov utjecaj na Vaše ukupno poslovanje i sustave upravljanja rizicima?

Jeste li jasno i u potpunosti razumjeli osnovna očekivanja koja se postavljaju pred organizacije od strane supervizora u domenama upravljanja rizicima, kapitalom i likvidnošću?

Jeste li uspjeli sukladno supervizijskim smjernicama osigurati dostupnost relevantnih informacija risk menadžera svim poslovnim linijama unutar organizacije?

Koliko ste svjesni činjenice da ORSA kao proces protekom vremena zahtijeva unapređenje metodologije, procesa i pogotovo uključenost prilikom donošenja strateških poslovnih odluka?

Tražite gdje možete na jednom mjestu dobiti jasne i razumljive odgovore na ova i slična pitanja?

Imamo optimalno rješenje za Vas!

Pridružite nam se na petom godišnjem specijalističkom edukacijskom programu

5th Annual Insurance Risk Management Academy

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja osiguranja, financija i upravljanja ulaganjima, upravljanja rizicima (kao i s njima vezanim poslovnim procesima), aktuaristike, naplate potraživanja, praćenja usklađenosti te unutarnje revizije, underwriter-ima kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja osigurateljnog poslovanja, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Nalazimo se u trenutku u kojem zaista možemo reći da industrija osiguranja prolazi kroz veliku transformaciju na svim razinama. Naime, dok s jedne strane lokalnu scenu obilježava prilagodba novim uvjetima poslovanja u Solvency II svijetu, s bitno reduciranim premijama osiguranja auto-odgovornosti, a što prati i trend konsolidacije broja igrača na tržištu, globalnom scenom već neko vrijeme vlada usporen trend rasta osiguranja uzrokovan postupnim smanjenjem utjecaja posljedica globalne krize na ukupna ekonomska kretanja. Istodobno s tim, suočeni smo s procesom (p)re-regulacije svih segmenata financijske industrije, a početak primjene Solventnosti II bio je za osiguratelje ključan u ovom procesu. Regulatorni proces time ne staje, te je novi val regulatornih promjena donio značajne novosti tijekom 2018. godine (IDD – Insurance Distribution Directive; GDPR – General Data Protection Regulation; PRIIPS – Regulation on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products), koje su usmjerene na područja distribucije i zaštite potrošača. Ove promjene imaju snažan utjecaj i na ukupno poslovanje osiguratelja i njegove sustave upravljanja rizicima, a nadolazeći IFRS 17 i daljnja revizija Solvency II standarda tek će pokrenuti daljnji val velikih promjena.

U području životnih osiguranja događaju se značajne promjene i osiguranja su stavljena pred velike izazove zbog okruženja niskih kamatnih stopa i posljedično tradicionalna životna osiguranja odlaze u povijest.

Sve ovo postupno vrši pritisak na ukupnu profitabilnost društava za osiguranje i reosiguranje, zbog čega na globalnoj razini industrija osiguranja nastoji putem različitih konsolidacijskih procesa i optimizacije poslovanja iznaći rješenja, koja su organizacijski, procesno, kompetencijski i troškovno optimizirana prema novonastalim okolnostima. Unutar ovakvih okolnosti, obilježenih rastućom razinom kompleksnosti, dolazi do evidentne potrebe za značajnim poboljšanjima u domeni metodologija i sustava kontrole i upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, od čega će u konačnici imati koristi kako vlasnici društava, tako i sami osiguranici.

Iz navedenog se da zaključiti da će važnost, a time i odgovornost risk menadžera i aktuara u društvima za osiguranje sve više rasti. U ovom trenutku diljem kontinenta risk menadžeri iznalaze načine kako da implementiraju nove (sofisticiranije i sveobuhvatnije) okvire za kontrolu i upravljanje rizicima na razini društava. Pojmovi kao što su fer vrijednost, ALM, VaR, apetit za rizikom, regulatorni i interni kapital, ispitivanje otpornosti na stres ili na-riziku-temeljene mjere učinkovitosti poslovanja (kao što su EVA i RAROC) dominiraju njihovim agendama, dok prilagodba novim standardima i konceptima koje nameće IFRS 17 tek uzima maha. Primjerena implementacija ovih koncepata zahtjeva znatno više od pukog provođenja različitih izračuna, popunjavanja regulatorski specificiranih izvještajnih tablica i razvoj kvantitativnih modela. Ona zahtjeva dubinsko razumijevanje poslovanja i promjenu u temeljnom načinu na koji se rizici uključuju u samo donošenje odluka, kako na strateškoj, tako i na operativnoj razini. Zbog toga će se mnogi ljudi unutar društava za osiguranje, u narednom razdoblju, susresti s njima (bilo direktno ili indirektno), želeći ih interpretirati i primijeniti u realnim poslovnim procesima.

 

Zbog toga je prije svega na široj razini industrije osiguranja nužno razjasniti, razumjeti i usvojiti spomenutu terminologiju iz domene kontrole i upravljanja rizicima, te nakon toga educirati i stručno osposobiti novi tip risk menadžera u društvima za osiguranje, koji će znati identificirati komponente šireg spektra rizika kojima su društva izložena u svom poslovanju, procijeniti ih te njima upravljati razumijevajući pritom temelje osigurateljnog poslovanja i uključiti ih u sve segmente odlučivanja i upravljanja poslovanjem.

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom ekspertize u poslovanju koju, trenutno, dostupni resursi u dobrom dijelu društava nisu u mogućnosti u potpunosti osigurati.

Stoga Vas, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, pozivamo na peti godišnji Insurance Risk Management Academy edukacijski program, koji će Vam, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, u relativno kratkom vremenu pomoći da ovladate punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati Vašu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera te Vašu upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati dinamiku razvoja značajnih rizika u svim segmentima portfelja društva za osiguranje (od razine portfelja osiguranja i investicijskog portfelja do one ukupnog poslovanja) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja
 2. Eksplicira relevantne metode i alate kontrole i upravljanja rizicima, koji osigurateljnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati svim segmentima portfelja (od specifikacije i dokumentiranja svih segmenata sustava kontrole i upravljanja rizicima društva, uspostave standardiziranih procesa odlučivanja temeljenih na procjeni rizika, sustava monitoringa po tipovima osiguranja i klasama imovine, do regulatornih promjena vezanih uz vrednovanje imovine i obaveza te planiranja i određivanja adekvatnosti razine i strukture prihvatljivih vlastitih sredstava).

Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo Vam u stjecanju specifičnih znanja i sposobnosti, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima društava za osiguranje i reosiguranje, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem menadžmentu društava za osiguranje
 • Risk menadžerima, aktuarima te specijalistima i analitičarima iz područja upravljanja rizicima
 • Underwriter-ima
 • Investicijskim menadžerima i specijalistima za upravljanje investicijskim portfeljem
 • Compliance officer-ima
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • ALM menadžerima
 • Menadžerima projekata i specijalistima iz područja upravljanja dokumentacijom
 • IT specijalistima i menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja
 • Računovodstvenim i kontroling analitičarima društava za osiguranje

Dan 1: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje I: Osigurateljni rizici (Zvjezdan Karlić, Adriatic Slovenica)

 1. Uvodni dio
 2. Terminološki uvod
 3. Glavni dio: Osigurateljni («underwriting») rizici

 

Dan 2: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje II: Investicijski i operativni rizici (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Tipovi ulaganja i klase imovine društva za osiguranje
 2. Ulaganja i tržišni rizici
 3. Ulaganja i kreditni rizici
 4. Uvod u upravljanje aktivom i pasivom (ALM) u društvima za osiguranje
 5. Uobičajene poslovne linije u društvima za osiguranje i operativni rizici
 6. Uvod u poslovni rizik društva za osiguranje
 7. Ostali rizici primarno kvalitativne prirode

 

Dan 3: Integrirano upravljanje rizicima na razini društva i ORSA proces (Marijana Đuranec, Merkur osiguranje)

 1. Uvod u koncept ERM-a (integriranog upravljanja rizicima)
 2. Materijalna značajnost različitih tipova rizika
 3. Interna rejting ambicija društva i kvantifikacija apetita za rizikom
 4. Izračun internih zahtjeva za kapitalom po tipovima rizika
 5. Ukupni interni zahtjev za kapitalom društva: Diversifikacijski učinci, inter-risk korelacije i agregacija različitih tipova rizika
 6. Demistifikacija ORSA procesa
 7. Uloga CRO-a – Ključna zaduženja i ovlasti
 • 03.– 05. 07. 2019.
 • DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269a, Zagreb, RH
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]
 • Neto iznosi 3.795,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH.
 • Neto iznosi € 495,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE.

Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 26.06.2019.

Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Zvjezdan Karlić osigurateljni je stručnjak s bogatim iskustvom koje je stjecao u mnogim područjima osigurateljnog poslovanja. Tijekom svoje dugogodišnje karijere stjecao je iskustvo na operativnim i managerskim pozicijama u osiguranju i prošao je put od aktuara, preko upravljanja poslovnim procesima, kontrolinga, reosiguranja i upravljanja portfelja osiguranja motornih vozila, pa sve do pozicije člana uprave društva za osiguranje. Uz osigurateljno, iskustvo je stjecao i u bankarskom sektoru, radeći u Hrvatskoj narodnoj banci u razdoblju od 2004. do 2007. godine. Diplomirao je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, smjer Matematička statistika i računarstvo. Također, ima licencu ovlaštenog aktuara i redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva.

Trenutno obnaša dužnost pomoćnika direktora hrvatske Podružnice društva Adriatic Slovenica, s nadležnostima u području računovodstva i financija, administracije, upravljanja rizicima i razvoja proizvoda.

Marijana Đuranec diplomirala je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, Matematički odjel (PMF). Bogato iskustvo u osigurateljnoj industriji stječe još od 2003. godine kada je počela raditi kao ovlašteni aktuar, potom Voditelj Aktuarskog odjela pa Voditelj odjela upravljanja rizicima u Generali osiguranju, da bi 2010. godine nastavila svoj radni vijek u Merkur osiguranju gdje je obnašala kako operativne, tako i managerske pozicije.

Trenutno obnaša dužnost Direktor sektora upravljanja rizicima u Merkur osiguranju d.d. te ima licencu ovlaštenog aktuara i redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva.

“Risk is like fire: If controlled it will help you; if uncotrolled it will rise up and destroy you.”

~ Theodore Roosvelt

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851