5th Annual Operational Risk Management Academy

Op2M Vas poziva da nam se pridružite na petom izdanju specijalističkog edukacijskog programa:

5th Annual Operational Risk Management Academy

Zagreb, Hotel Antunović

04. – 05. 06. 2024

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja operativnim rizikom, usklađenošću, prijevarama, kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću, linijskim menadžerima i decentraliziranim koordinatorima zaduženim za upravljanje operativnim rizikom, internim i eksternim revizorima i svima onima koji žele razviti svoje sposobnosti upravljanja operativnim rizikom u sklopu svojih funkcija, kao i onima koji žele steći jasan uvid u sustave, poslovne procese i „ljude“ kako bi spriječili propuste i greške koji dovode do skupih financijskih i reputacijskih šteta.

Dug proces finalizacije CRR 3 bio je izazovan za držanje koraka s najavljivanim regulatornim promjenama. Izmjene regulative i tehničkih standarda u završnoj su fazi. Sama regulativa pokriva i druge povezane propise i objedinjuje sliku regulatornih očekivanja u upravljanju rizicima. Ovogodišnja OpRisk akademija fokusirana je na praktičnu primjenu regulatornog okvira s fokusom na operativnu otpornost financijskih institucija.

S obzirom na ključnu ulogu koju banke imaju u globalnom financijskom sustavu, povećanje otpornosti banaka na apsorbiranje šokova od operativnih rizika, kao što su oni koji proizlaze iz pandemija, kibernetičkih incidenata ili prirodnih katastrofa, trebalo bi pružiti dodatne zaštitne mehanizme financijskom sustavu kao cjelini.

Jesu li regulatorne izmjene „tektonske“ ostaje za vidjeti, no važno je pripremiti se za „poremećaje“ i osnažiti razumijevanje operativnim rizikom. Stoga upravljanje operativnim rizikom druge generacije zahtijeva nastavak u procesu edukacije i osnaživanja prve linije obrane.

Kao i prethodnih godina, iako o tome vjerojatno ne govorimo i educiramo dovoljno, važna je tema ugrađivanje i povećanje vlasništva nad rizikom u prvoj liniji obrane, koja se ponovno našla na vrhu ljestvice upravljanja operativnim rizikom. Razborito donošenje odluka, upravljanje rizicima na prvoj liniji, čini se intuitivno ispravnom stvari. Ipak, navedeno ostaje izazov i timovi zaduženi za upravljanje operativnim rizikom u drugoj liniji obrane provode velik dio svog vremena radeći na prvoj liniji, neprestano nastojeći ugraditi dobre prakse upravljanja operativnim rizikom.

U trenutnom okruženju koje se brzo razvija, eksperti za operativni rizik nužno trebaju raditi na promjeni ravnoteže u svom danu i ponovno se nametnuti kao savjetnici, provodeći više vremena na strateškoj razini, savjetujući i određujući prioritete. Za takvu ulogu treba koristiti već ustaljene i standardizirane ORM alate.

Ukratko, disciplina ORMa nužno se razvija u četiri područja:

 1. ORM je nužno proširiti tako da uključuje drugu liniju kao kontrolnu kako bi se poduprla operativna izvrsnost i otpornost poslovnih procesa;
 2. Kontrolna funkcija upravljanja operativnim rizicima mora biti osnažena novim područjima znanja kako bi pružila podršku ICAAP procesu, uključujući provođenje testiranja otpornosti na stres, te podršku u razumijevanja izračuna kapitalnih zahtjeva;
 3. otkrivanje problema temeljeno na analitici i izvješćivanje o riziku u stvarnom vremenu moraju zamijeniti ručne procjene rizika;
 4. talente je potrebno pregrupirati kako digitalizacija napreduje i uvode se podaci i analitika: bankama će biti potrebni stručnjaci za upravljanje određenim vrstama rizika kao što su cyber rizik, rizik prijevare, conduct rizik i rizik eksternalizacije;
 5. rizici ljudskog faktora morat će se pratiti i procjenjivati, uključujući one koji se odnose na neprimjereno ponašanje, te na raznolikost i uključenost.

Evolucija uključuje prelazak na otkrivanje i djelovanje u stvarnom vremenu. To će uključivati usvajanje agilnijih načina rada, uz veću upotrebu interdisciplinarnih timova koji mogu brzo odgovoriti na nastale probleme i nove rizike ili prijetnje.

SMA metodologija konačno je dogovorena i definirani su parametri računanja za prvi stup. No kako zadovoljiti očekivanja regulatora vezana uz ICAAP proces i računanje OR kapitalnih zahtjeva 2. stupa?

Ovaj dvodnevni program «5th Annual Operational Risk Management Academy» predstavlja sveobuhvatni pregled i praktičnu primjenu alata i metoda izračuna  upravljanja operativnim rizikom radi ublažavanja efekata istog. Akademija je osmišljena na način koji pruža praktičan “hands-on” pristup sudionicima s praktičnim uvidom u sve alate i tehnike koje su im potrebne za primjereno upravljanje operativnim rizikom.

Temeljna filozofija je pomaknuti se izvan većinom teoretskih međunarodnih zahtjeva usklađenosti za operativni rizik (kao što je sadržano u Baselskim sporazumima) u razumijevanje prakse upravljanja operativnim rizikom. Cilj je sudionicima dati čvrst temelj baziran na praksi (i teoriji) upravljanja operativnim rizikom.

Ovaj edukacijski program:

 1. prati razvoj operativnog rizika od njegove institucionalizacije do najnovijih promjena u pristupima izračuna kapitalne adekvatnosti i implementaciji novih tehnologija i daje rješenja za razvoj i nadogradnju cjelokupnog okvira upravljanja operativnim rizikom za poslovne banke s naglaskom na tipične probleme s kojim se banke mogu susretati
 2. eksplicira tehnike procjene, upravljanja i ublažavanja operativnog rizika. Tijekom vremena razvijeni su mnogi alati koji pomažu, kako u kreiranju okvira upravljanja operativnim rizikom, tako i u njegovom razvoju. Međutim, nisu svi alati pogodni za sve banke. Mnogi od njih zahtijevaju veliki angažman resursa (vremenskog i ljudskog), što nije uvijek prihvatljivo i izvodljivo, stoga kroz program ORM akademije dajemo presjek dobrih alata, istestiranih u praksi, koji s manjom potrošnjom resursa daju kvalitetne rezultate koji pomažu u upravljanju operativnim rizikom
 3. ilustrira operativni rizik u svim njegovim aspektima, daje jasne veze između teorije i prakse i mapu puta kako ORM strukturu primijeniti u konkretnoj organizaciji. Takav holistički pristup može znatno smanjiti profil rizičnosti i razinu osviještenosti i benefita upravljanja operativnim rizikom
 4. zamišljen je kao modularni pristup koji će omogućiti stjecanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za implementaciju procesa upravljanja operativnim rizikom, rizikom eksternalizacije i implementacije zaštite podataka prolazeći kroz sve faze samog procesa implementacije, te će uz teorijski okvir steći i izravno primjenjiva praktična znanja kroz rasprave, vježbe i studije slučaja

Bez uspješne navigacije kroz kompleksan sustav primjerenog upravljanja operativnim rizikom kreiranje istog, za mnoge, može biti obeshrabrujuće iskustvo.

Tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankarske industrije nudi ciljani edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. kreiranje robusnog sustava upravljanja operativnim rizikom i implementaciju kompleksnih regulatornih zahtjeva
 2. platformu za razvoj integriranog upravljanja operativnim rizikom i pouzdane metodologije usklađivanja s regulativom
 3. definiranje uloga unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu i poslovni model svoje institucije).

Edukacijski program pružit će teorijska i praktična znanja potrebna za implementaciju procesa upravljanja operativnim rizikom i njegove promjene koje nameće digitalizacija i PSD2 i ESG i ostala regulativa. Jedan od ciljeva ORM akademije je usvajanje praktičnih znanja poput: tehnika procjene izloženosti operativnom riziku, kreiranja pouzdanih baza podataka, praćenje ključnih indikatora rizika, izračun apetita za preuzimanje rizika, izrada stresnih scenarija za operativni rizik u sklopu Pilar 2 zahtjeva.

Bit će prezentirana praktična iskustva u postizanju sukladnosti s regulatornim zahtjevima. Edukacija je koncipirana da kroz primjere iz prakse pokrije široko područje upravljanja operativnim rizikom. Fokus edukacije biti će na:

 • Risk and control self assessment principima i praktičnoj upotrebi
 • Procjeni rizika eksternalizacije i third party pružatelja usluga
 • ESG iz perspektive operativnog rizika
 • PSD2 regulativa i operativni rizik
 • Security i operativni rizik

Predavanja će, uz teorijski okvir, pružiti izravno primjenjiva znanja i savjete, zasnovana na iskustvima iz prakse domaćih te razvijenih inozemnih tržišta i institucija.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

Dakle:

 • višem i srednjem managementu poslovnih banaka i leasing kuća
 • risk managerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja operativnim rizikom
 • risk managerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizikom prijevara
 • specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizikom eksternalizacije
 • decentraliziranim koordinatorima zaduženim za upravljanje operativnim rizikom
 • djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • compliance officerima
 • AML specijalistima
 • HR djelatnicima
 • IT stručnjacima iz područja upravljanja podacima
 • rukovoditeljima i specijalistima zaduženim za informacijsku sigurnost

Dan 1: ORM – Pilar I, II, III

1. U korak s regulativom

  • Pilar 1 as is
   • ORM okvir sada
  • Pilar 1 to be
   • SMA
   • OpRisk & ICAAP

2. Pilar II

  • Gubitci u ICAAP kalkulaciji
  • OpRisk Stress test

3. SMA

  • Izračun ILDC kao dio pokazatelja poslovanja (čl. 314. st. 2. CRR)
  • Prag za izuzeće od gubitaka (čl. 320 (1) (b) lit i. CRR)
  • Pregled podataka o gubicima (čl. 322. (2) CRR)

4. Pilar III

  • Obavezne objave

5. Radionica Pilar 1 izračun kapitalnih zahtjeva

Dan 2: ORM

1. PODACI

  • Prikupljanje podataka
  • Upravljanje podacima

2. Alati i analitika

  • Alati identifikacije rizika
   • Novi proizvodi
   • KRI/KPI
   • RCSA
   • Scenariji

3. Prva ili druga linija obrane?                                   

  • Kako postaviti podjelu?
  • Risk ownership
  • Risk control
  • Risk assurance

4. Radionica

  • „zamke“ LoD’s
   • Neto po polazniku 450,00€ + PDV (25%) po polazniku, a uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 31.05.2024.
   • Naknada pokriva sudjelovanje na oba dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 4 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 2 ručka te Certifikat o sudjelovanju.

Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M. Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@Op2M.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

   • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
   • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
   • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
   • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
   • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
   • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Draženka Ralić(CFE) U bankarskom sektoru radi više od 20 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja projektima, usklađenošću poslovanja, upravljanjem rizikom informacijske sigurnosti, upravljanje rizikom prijevara, funkcija kontrole rizika općenito te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML, card fraud, security protection, card transfromation i slično. Trenutno u Addiko banci obnaša funkciju Group Fraud Manager-a.

Od 2008. godine aktivni je regionalni predavač na temu operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja i srodne teme upravljanja rizicima. Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom i rizikom prijevara (OpRisk-CISI, Fraud-CFE, Security-ISO 27001 certifikat), rizikom eksternalizacije i rizikom usklađenosti poslovanja.

„Prvi korak u procesu upravljanja rizikom je prepoznavanje realnosti rizika. Poricanje je uobičajena taktika koja zamjenjuje namjerno neznanje promišljenim planiranjem.” Charles Tremper

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851