DoubleTree by Hilton Zagreb Croatia

Zagreb, DoubleTree by Hilton Zagreb
22. – 24. 02. 2017.

Market Risk Management Academy

Upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama je od Globalne krize na ovamo, osim što je gotovo svakodnevno suočeno s vrlo izazovnim tržišnim uvjetima obilježenim prije svega slabašnim rastom i niskim prinosima na dužničke instrumente, opterećeno i zahtjevima puno strožeg regulatornog okvira.

Još uvijek Vam interno implementirane mjere tržišnog rizika unutar takvog tržišno-regulatornog konteksta ne dopuštaju kreiranje intuitivnog i lako razumljivog opisa strukture ukupne tržišno-osjetljive pozicije banke, nužne za donošenje odluka, posebno onih na strateškoj razini?

Još uvijek Vam tsunami regulatornih promjena kojima ste izloženi posljednjih nekoliko godina ne dopušta stvaranje sumarne i logički koherentne slike ukupnih regulatornih zahtjeva kojima je Vaša institucija izložena u domeni tržišnih rizika?

Još uvijek niste u potpunosti sigurni kako uskladiti operativno upravljanje tržišnim rizicima, spomenutim naraslim regulatornim zahtjevima i ukupnom profitabilnošću poslovanja Vaše institucije?

Imamo rješenje za Vas!

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

“Market Risk Management Academy”

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, sredstvima, aktivom i pasivom i likvidnošću, regulatornom uskladom, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili Market Risk Management Academy edukacijski program?

Recentna nas povijest uči da neadekvatno upravljanje tržišnim rizicima u poslovnim bankama može dovesti do prilično velikih gubitaka, a kod većih, međunarodno aktivnih, banaka čak i do bankrota.

Stoga je za poslovne banke, koje nastoje održati svoje poslovanje stabilnim u post-kriznom razdoblju (obilježenim različitim tržišnim neizvjesnostima, niskim kamatnim stopama i monetarnim intervencijama te re-regulacijom cjelokupnog financijskog sektora) od velike važnosti uspostava robusnog sustava i infrastrukture za kontrolu i upravljanje tržišnim rizicima kojima su izložene u svom poslovanju, temeljenog na konceptima provjerenim u praksi. U takvim tržišno-regulatornim uvjetima na veličinu i volatilnost različitih pozicija (kako onih u knjizi trgovanja, tako i onih u knjizi banke) sve više utječe i sve kompleksnija interakcija različitih komponenata tržišnih rizika s onim kreditnog rizika.

Upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama je od Globalne krize na ovamo definitivno ušlo u novu fazu svoga razvoja. Osim puno strožeg regulatornog okvira, kako onog na globalnoj razini, tako i onog na lokalnoj, tu su i sve izazovniji tržišni uvjeti obilježeni prije svega slabašnim (često stagnantnim) rastom i niskim prinosima na dužničke instrumente. Unutar takvog konteksta dobro poznavanje svih kategorija tržišnih rizika (te s njima vezanih mjera i tehnika zaštite i transfera rizika), kao i dinamike tržišnih rizika i dinamike njene interakcije s onom kreditnog rizika u portfelju banke, njihove materijalizacije, odnosno transformacije u gubitke, korespondentni regulatorni zahtjevi i očekivanja bankovnih supervizora postaju nužnim i jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima na razini kreditne institucije.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u proces kontrole i upravljanja rizicima, posebno onih iz skupine tržišnih rizika, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program Market Risk Management Academy. Fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domena upravljanja tržišnim rizicima, interakcije tržišnih s kreditnim rizikom u različitim režimima tržišne likvidnosti, te promjene relevantne regulatorne norme, ovaj će edukacijski program u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati učinkovitost bankovnih profesionalaca kao pragmatičnih risk menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Op2M usluge namjenjene speciijalistima poslovnih banaka

Business photograph designed by D3images – Freepik.com

Kako je koncipiran Market Risk Management Academy edukacijski program?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati sa:

 1. svim komponentama iz skupine tržišnih rizika i njima svojstvenim kvantitativnim mjerama
 2. dinamikom tržišnih rizika, kako u knjizi trgovanja, tako i u knjizi banke
 3. metodologijom i svim elementima procesa izgradnje različitih ‘treasury’ limita, kao i ex post nadzora njihove utilizacije
 4. dinamičkim upravljanjem tržišno-osjetljivim pozicijama banke
 5. interakcijom ‘tresuary’ funkcije s funkcijom upravljanja aktivom i pasivom banke
 6. kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
 7. pragmatičnim načinima uporabe podataka o izloženosti tržišnim rizicima prilikom strukturiranja pojedinih tržišnih investicija, i s njima vezanom alokacijom regulatornog kapitala banke
 8. upravljanjem tržišnim rizicima na strateškoj i operativnoj razini
 9. razlikama, koje su svojstvene različitim veličinama institucija, o kojima treba voditi računa prilikom izgradnje svih komponenata sustava upravljanja tržišnim rizicima

Zašto sudjelovati na Market Risk Management Academy edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. učinkovito integrirano upravljanje ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
 2. definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
 3. redizajn MktRisk-relevantnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog jedinstvenog edukacijskog programa u SEE Regiji koji će Vam omogućiti stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namijenjen Market Risk Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima odjela upravljanja tržišnim rizicima i specijalistima za upravljanje tržišnim rizicima
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • ALM specijalistima
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (portfolio menadžerima)
 • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
 • Internim revizorima i compliance officer-ima
 • Bankovnim regulatorima i supervizorima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Kako je strukturiran Market Risk Management Academy edukacijski program?

Dan 1: Spektar i mjere tržišnih rizika (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Uvod
 2. Mjere tržišnog rizika
 3. Interakcija tržišnog i kreditnog rizika
 4. Tehnika kontrole i upravljanja tržišnim rizikom

 

Dan 2: Tržišni rizici u knjizi trgovanja (Dada Radan, EBC)

 1. Uvod u ‘treasury’ funkciju
 2. Evolucija regulatorne norme
 3. Upravljanje, kontrola i monitoring tržišnog rizika u knjizi trgovanja

 

Dan 3: Tržišni rizici u knjizi banke (Tihomir Bublić, HPB)

 1. Uvod u ALM funkciju
 2. FTP: Sustav internih transfernih cijena
 3. Kamatni rizik u knjizi banke
 4. ALM liquidity risk vs Market risk
 5. Likvidnosni rizik
 6. Upravljanje bilancom kreditne institucije: Uvod

 

Ukoliko ste zainteresirani za detaljan sadržaj ovogodišnjeg Credit Risk Management Academy edukacijskog programa obratite nam se putem e-mail-a na zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Srijeda-petak; 22.-24.02. 2017.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269A, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

 • Neto iznosi 3.650,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 13. 02. 2017.
 • Neto iznosi € 485,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 13. 02. 2017.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Dada Radan

Dada Radan diplomirala je na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalac je s velikim iskustvom u bankarskoj industriji. Jedan je od vodećih regionalnih stručnjaka iz područja ALM-a, upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizikom. Područje interesa obuhvaća upravljanje rizicima, business intelligence, ALM te analizu financijskih instrumenata. Zaposlena je u Erste&Steiermärkische banci kao direktorica direkcije za upravljanje tržišnim i likvidnosnim rizikom.

Tihomir Bublić

Tihomir Bublić dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci.
Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.

Budući bankari primarno upravljaju investicijama...

financijskih sredstava koja su im povjerili njihovi deponenti i vlasnici kapitala, trebali bi, kada razmišljaju o rizicima kojima izlažu portfelj kojim upravljaju, u prvom redu identificirati ono čega se investitori na financijskim tržištima najčešće boje, a to gotovo nikad nije razina tržišne volatilnosti ili intenzitet njene promjene. Oni se boje situacija u kojima se izlažu permanentnom gubitku.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.