7th Annual Asset – Liability Management Academy

U kojoj mjeri ste upoznati s kompleksnim i recentnim promjenama regulatornih zahtjeva izraženih u Basel III/ IV paketu, kao i Europskom zakonu o bankama (CRD/ CRR paket – EU Single Rulebook)?

 Koji su to poslovni izazovi s kojima smo se do sad morali suočiti od novih kapitalnih zahtjeva (MREL/ Bail-in Playbook) do ESG regulative u okolnostima posljedica post COVID-19 pandemije, novih geopolitičkih zbivanja, kao i ulaska u Eurozonu?

Uspijevate li se u potpunosti prilagoditi novim izazovnim regulatornim zahtjevima u smislu optimizacije kapitala i likvidnosti, i u konačnici profitabilnosti?

Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima?

Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) koji je u potpunosti implementiran kroz CRRII?

Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva, konkurentnog okruženja i novih geopolitičkih promjena, rastućih inflatornih pritisaka i mogućnosti recesije u nadolazećem periodu?

The event is finished.

Hourly Schedule

Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)

Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Stjepan Anić, Op2M)

Date

14. - 16. 09. 2022.
Expired!

Time

09:00 - 16:00

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 14. - 16. 09. 2022.
  • Time: 03:00 - 10:00
Hotel Antunović Zagreb

Location

Hotel Antunović Zagreb
Zagreb
Website
https://antunovic.hr/#
Više informacija...

No Comments

Comments are closed.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851