Op2M – opširnije

Ljudski um jednom proširen novim idejama, nikad se ne vraća u svoj početni okvir.
— Oliver Wendel Holmes

Premostite jaz između željenih rezultata i dostupnih vam resursa!

Pospješite učinkovitost i ostvarite kompetitivnu prednost kroz razvoj i implementaciju vlastitih analitičkih modela i optimizaciju poslovnih procesa, procedura i organizacijske strukture.

Na raspolaganju vam stoje:

  • susretljivi i dokazani stučnjaci
  • s višegodišnjim praktičnim iskustvom i ostvarenim rezultatima
  • regionalnom reputacijom unutar financijske industrije
  • iskusni predavači

Koji će vam pomoći u:

  • identifikaciji poslovnih problema i potreba za ciljanom edukacijom
  • pronalaženju rješenja optimiziranih prema potrebama vaše organizacije
  • praktičnoj implementaciji optimiziranih rješenja u vaše poslovne procese u skladu s vašim poslovnim planovima

Nedavna potvrda tridesetak godina stare sumnje o inherentnoj latentnoj nestabilnosti skrivenoj unutar same strukture financijskih tržišta, sposobnoj izazvati velike potrese i krize, te evolucija poslovanja koje, postajući sve kompleksnije i povezanije, omogućuje različitim šokovima da se brže no ikad propagiraju financijskim sustavom, kreirala je spoznaju da je globalni financijski sustav, a time i s njim vezana gospodarska baza, puno ranjivija nego je to općeprihvaćena ekomomska teorija priznavala.

Spomenuta spoznaja dovela je, u želji da se poboljša kontrola nad stabilnošću financijskog sustava te ublaže eventualni budući potresi, do postupnog povećanja različitih regulatornih zahtjeva, kako po broju, tako i po kompleksnosti, koji se postavljaju pred financijske institucije.

Kao rezultat tih procesa pred financijskim se institucijama iskristalizirao nikad složeniji poslovni izazov; kako u takvim okolnostima urediti poslovanje na takav način koji im jamči ostvarivanje zacrtanih ciljeva u duljem roku, odnosno kako održati te eventualno povećati postojeće konkurentske prednosti, a time i tržišne udjele.

Kao odgovor na tako postavljen izazov financijske institucije počele su tragati za sveobuhvatnim i cjelovitim rješenjima, koja bi im omogućila poboljšavanje učinkovitosti poslovanja unutar posložene poslovne okoline, te u isti mah zadovoljenje pred njih postavljenih povećanih regulatornih zahtjeva.

Međutim, financijske institucije se često nalaze u situacijama kada im nedostatni interni resursi ne dozvoljavaju podizanje učinkovitosti na razinu koja postaje nužnom za ostvarivanje veće kompetitivnosti u složenom poslovnom okruženju današnjice.

Naš je cilj pomoći im...

u premošćivanju tog jaza kroz pružanje kompetentnih savjeta vezanih uz optimizaciju njihovih procesa, procedura i organizacijske strukture kako bi im olakšali korporativno upravljanje na strateškoj i operativnoj razini.
Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851