Hilton Garden Inn

Op2M Vas poziva na intenzivni dvodnevni edukacijski program.

IFRS 17 MasterClass

25. – 26.11.2019 Hilton Garden Inn, Zagreb

Ovaj specijalistički edukacijski program temeljen na dobrim praksama računovodstvenog vrednovanja i upravljanja rizicima, kao i na naučenim lekcijama vezanim uz implementaciju regulatornih i računovodstvenih standarda u društvima za osiguranja, uzimajući u obzir dosadašnja supervizorska i revizorska očekivanja u zemljama SEE Regije, na cjelovit način predstavlja i (s pozicije pragmatičnog upravljanja poslovanjem) diskutira strukturu novog računovodstvenog standarda te proces njegove implementacije. Uz to i analizira njegove implikacije na budućnost korporativnog upravljanja temeljenog na upravljanju rizicima u društvima za osiguranje.

Nakon što su europski osiguratelji, uz velike napore, implementirali sve (podatkovne, proceduralne, procesne, organizacijske, sistemske i kompetencijske) zahtjeve vezane uz Solvency II kapitalni standard, stiže najava novog velikog izazova: implementacije IFRS 17 (Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja broj 17) koja ima za cilj podići objektivnost (dosljedno i s IFRS principima usklađeno prikazivanje prihoda vezanog uz ugovore o osiguranju), razumljivost, međusobnu usporedivost i transparentnost financijskog vrednovanja i izvještavanja u dijelu obaveza društava za osiguranje vezanih uz ugovore o osiguranju.  IFRS 17 standard se temelji na premisi da tzv. tržišno-konzistentno i na-rizicima-temeljeno mjerenje osigurateljnih obveza predstavlja objektivniji prikaz ekonomske stvarnosti, koja omogućuje svim ‘stake-holderima’ potrebnu rezoluciju uvida u poslovni model društava, u njihovu izloženost rizicima i rezultantni financijski rezultat.

O složenosti ovog standarda govori i činjenica da je početak primjene odgađan i sada je postavljen na 01.01.2022. Pri tom će podatkovni zahtjevi – koji imaju za cilj osigurati kompletnost podatkovnog zahvata nužnog za izračun ekonomske (odnosno procjenu tržišno-konzistentne) vrijednosti svih vrsta obaveza (uključujući ugrađene opcije i garancije) koji uvažavaju vremensku vrijednost novca u ovisnosti o očekivanom datumu dospijeća – najvjerojatnije predstavljati najveći izazov u prvoj fazi implementacije.

Standard uvodi različite metodološke promjene, od uvođenja diskontiranja (svođenja budućih novčanih tokova na njihovu sadašnju vrijednost), preko mjerenja ugovora o osiguranju na temelju očekivanih budućih tokova novca (koji uključuju sve direktne i pripisane troškove vezane uz predmetni ugovor), prilagodbe za rizik, preciziranog načina utvrđivanja granica ugovora o osiguranju (temeljenog na uvjetima prekida ugovora) i priznavanja ugovorene margine usluge za grupe ugovora, do uvođenja jedinstvenog računovodstvenog modela kod životnih osiguranja.

Isto tako treba podsjetiti da velika većina osiguratelja koristi opciju privremenog izuzeća od primjene IFRS 9 standarda do stupanja na snagu IFRS 17 standarda.

IFRS 17 primarno donosi promjene u

 • Procesima (procedurama i metodologijama) računovodstvenog vrednovanja obaveza društava vezanih uz osigurateljne obveze
 • Informacijsko-tehnološkim sustavima i pristupima vezanim uz osiguravanje dovoljne razine granuliranosti analitike različitih podataka potrebne za pogonjenje relevantnih algoritama i modela
 • Kompetencijskim zahtjevima vezanim uz ključne zaposlenike i menadžere koji će predstavljati okosnicu razvoja i (inter-sektorske) implementacije internog IFRS 17 okvira svakog pojedinog društva
 • Planiranju troškova i ostalih resursa vezanih uz razvoj i implementaciju različitih poslovnih i tehničkih funkcionalnosti (vezanih uz unaprjeđenje kompetitivnosti ili uz regulatorne zahtjeve i računovodstvene standarde)

Isto tako, treba imati na umu i utjecaj  interakcije implementacije IFRS 17 standarda s već formiranim očekivanjima lokalnih osigurateljnih supervizora (primarno onih vezanih uz prudencijalnu regulativu), kao i očekivanja revizora (primarno onih vezanih uz vrednovanje financijske imovine).

Sadržaj IFRS 17 MasterClass

Dan 1:

 1. Uvod u novi računovodstveni standard
 2. Područje primjene Standarda i iznimke
 3. Identifikacija osigurateljnih ugovora
 4. Separacija komponenata
 5. Kohorte i grupe
 6. Opći model – inicijalno priznavanje
 7. Opći model – naknadno mjerenje (bez utjecaja diskontiranja)

Dan 2:

 1. Opći model – naknadno mjerenje (s utjecajem diskontiranja)
 2. Pristup alokacije premije
 3. Ugovori o reosiguranju
 4. Osigurateljno-investicijski ugovori s direktnim (diskrecijskim) sudjelovanjem
 5. Modifikacija i prestanak priznavanja ugovora o osiguranju
 6. Relevantni datumi: inicijalna primjena i prijelazni zahtjevi
 7. Uvod u prezentaciju i objavu

S obzirom na značajne promjene i izazove koje donosi IFRS 17, prijelazno razdoblje treba mudro iskoristiti za pripremu poslovanja usklađenog s novim standardom. Uvođenje potrebnih promjena predstavlja vrlo opsežan i kompleksan projekt koji će unutar svake organizacije nužno uključivati računovodstveno-financijske, aktuarske i informatičke odjele. Stoga je sada pravo vrijeme da se i Vaš tim eksperata i menadžera dobro pripremi kako bi bio u stanju osmisliti sveobuhvatan i detaljan plan takvog projekta, koji sadrži relevantne procesne, podatkovno-tehnološke, organizacijske, kompetencijske i proceduralne aspekte.

Namijenjen je

Menadžerima i ključnim zaposlenicima društava za osiguranje koji:

  • Sudjeluju u poslovnoj interakciji sa supervizorima i revizorima, odnosno s IT-om i prodajom
  • Žele ojačati svoja znanja i vještine potrebne za aktivno i učinkovito upravljanje financijama i rizicima (i s njima vezanim podacima i modelima) unutar novog računovodstvenog standarda

5 osnovnih ciljeva edukacijskog programa

 • Demistificirati i razumjeti principe, ulogu, strukturu i ključne elemente IFRS 17 standarda
 • Razumjeti bitne posljedice njihove implementacije na poslovanje društava za osiguranje
 • Pripremiti odgovarajuće strategije implementacije novog računovodstvenog standarda uzimajući u obzir očekivani utjecaj na svaki od elemenata internog sustava financijskog kontrolinga i upravljanja rizicima društva
 • Identificirati najvjerojatnije problematične točke u implementaciji novog standarda i njegovoj superviziji, temeljeno na dosadašnjim iskustvima implementacije računovodstvenih i regulatornih standarda unutar SEE Regije
 • Analizirati dobre prakse upravljanja rizicima i supervizorska očekivanja, te očekivanja revizora unutar novog okvira računovodstvenog vrednovanja i financijskog izvještavanja

Poslovni benefiti

Saznajte kako praktično:

 • Komunicirati ključne informacije o novom računovodstvenom standardu različitim organizacijskim dijelovima
 • Optimizirati ‘insurance mix’ društva u kojem radite
 • Uskladiti upravljanje financijama i rizicima vezanim uz ugovore o osiguranju s očekivanjima revizora i lokalnog supervizora

Naš pristup

Op2M putem svoje Op2M/Trainer linije usluga donosi najbolja svjetska iskustva iz područja edukacije u domeni upravljanja rizicima u financijskim institucijama. Op2M edukacijski programi su pri tom uvijek:

 • Dobro izbalansirani, na način da predstavljaju optimalan spoj operativnih, risk, financijskih i regulatornih aspekata osigurateljnog poslovanja
 • Prilagođeni lokalnom poslovnom kontekstu, odnosno osigurateljnoj, revizijskoj i supervizorskoj praksi unutar SEE Regije
 • Organizirani prema najvećim standardima iz područja financijske edukacije
 • Prezentirani jasnim i lako razumljivim jezikom
 • Okupljaju vodeće regionalne stručnjake/praktičare i renomirane predavače, koji kroz interaktivan pristup i primjere iz lokalne prakse, prenose sudionicima najbolje suvremene prakse iz domena upravljanja rizicima, financijama i regulatornom uskladom poslovanja
Hilton Garden Inn

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Ponedjeljak i utorak, 25. – 26. 11. 2019.
 • Hilton Garden Inn, Radnička cesta 21, 10.000, Zagreb
 • Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 16:00;
  (Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15)

“Želela bih da pohvalim ceo tim – zavidan nivo profesionalnosti, kvaliteta sadržaja edukacije i izvođenja istog, a pre svega predavača i načina prenosa znanja. Zaista je bilo veoma korisno i inspirativno iskustvo.”

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Ponedjeljak i utorak, 25. – 26. 11. 2019.
 • Hilton Garden Inn, Radnička cesta 21, 10.000, Zagreb
 • Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 16:00;
  (Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15)

“Stručnost, širina, dovitljivost, jednostavnost predavača i način predavanja,…super!”

O predavaču

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja.

 • Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od projekt menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar SEE Regije.
 • Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač̌ i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.
logo 180

Kontaktirajte nas da biste saznali više

Tel: +385 1 8000 595

Mob: +385 99 48 32 101

Email: prijave@op2m.eu; info@Op2M.eu

Web: http://www.Op2M.eu

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851