Op2M Vas poziva na intenzivni, jednodnevni edukacijski program:

Izlazak iz adolescencije – suštinska težina upravljanja operativnim rizikom

Hotel Antunović, 28. listopad 2022

Ovaj specijalistički edukacijski program temeljen je na dobrim praksama upravljanja operativnim rizikom, kao i na naučenim lekcijama vezanim uz implementaciju cjelokupnog regulatornog standarda, uzimajući u obzir dosadašnja supervizorska očekivanja. I dok su banke dobro napredovale, upravljanje operativnim rizikom i dalje je suštinski teško iz niza razloga.

 • U usporedbi s kreditnim ili tržišnim rizikom, operativni rizik je složeniji i uključuje desetke različitih vrsta rizika.
 • Drugo, upravljanje operativnim rizikom zahtijeva nadzor i transparentnost gotovo svih organizacijskih procesa i poslovnih aktivnosti.
 • Treće, razlikovne definicije uloga funkcije operativnog rizika i drugih kontrolnih funkcija – posebno usklađenosti, kibernetičkog rizika i IT rizika – bile su promjenjive.

Naposljetku, donedavno je operativni rizik bilo teže mjeriti i njime upravljati pomoću podataka i priznatih ograničenja nego druge tipove rizika.

Sadržaj edukacijskog programa:

 1. Od početaka do kraja adolescencije
  • Tehnike i alati upravljanja operativnim rizikom
  • Kako identificiramo i upravljamo operativnim rizikom
  • Quizz
 2. Proaktivno upravljanje operativnim rizikom – transformacija
  • Transformirajte otkrivanje rizika s podacima i analitikom u stvarnom vremenu
  • ‘Stari’ alati u novoj ulozi
  • Conduct risk
  • Cyber risk
  • Fraud risk
  • Third-party risk
 3. Evaluacija profila rizičnosti
  • ‘Greške’ Basela IV – SA kalkulacija i realitet povezanosti sa ‘stanjem na terenu’
  • Kako iskoristiti ‘vanjske događaje’ za razvoj upravljanja operativnim rizikom
  • Brainstorming

Namijenjen je

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje, odnosno:

 • Višem i srednjem managementu poslovnih banaka i leasing kuća
 • Risk managerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja operativnim rizikomDecentraliziranim koordinatorima
 • Zaduženim za upravljanje operativnim rizikom
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • HR djelatnicima
 • IT stručnjacima iz područja upravljanja podacima
 • Rukovoditeljima i specijalistima zaduženim za informacijsku sigurnost
 • Fraud ekspertima
 • Internim i eksternim revizorima

Vrijeme i mjesto održavanja

 • petak 28. listopad 2022
 • Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
 • Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja između 9:00 i 9:15.

5 osnovnih ciljeva edukacijskog programa

 • Stjecanje praktičnih znanja potrebnih za implementaciju procesa upravljanja operativnim rizikom i njegove promjene koje nameće digitalizacija
 • Usvajanje tehnika procjene izloženosti operativnom riziku, razumijevanje cilja pouzdanosti baza podataka, praćenje ključnih indikatora rizika
 • Razumijevanje poveznica među različitim tipovima rizika
 • Što regulativa govori i kako istu jednostavno primijeniti u svakodnevnom poslovnom procesu
 • Razumijevanje i učenje jednostavnog načina primjene raznih tehnika i alata dostupnih u upravljanju operativnim rizikom

Naš pristup

Op2M putem svoje Op2M/Trainer linije usluga donosi najbolja svjetska iskustva iz područja edukacije u domeni kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama. Op2M edukacijski programi su pri tom uvijek:

 • Dobro izbalansirani, na način da predstavljaju optimalan spoj operativnih, risk i regulatornih aspekata bankarskog poslovanja
 • Prilagođeni lokalnom poslovnom kontekstu, odnosno bankarskoj i supervizorskoj praksi unutar SEE Regije
 • Organizirani prema najvećim standardima iz područja financijske edukacije
 • Prezentirani jasnim i lako razumljivim jezikom
 • Okupljaju vodeće regionalne stručnjake/praktičare i renomirane predavače, koji kroz interaktivan pristup i primjere iz lokalne prakse, prenose sudionicima najbolje suvremene prakse iz domena upravljanja rizicima i regulatornom uskladom poslovanja

Naknada i prijava za pohađanje

 • polaznici iz RH: neto 1.540,00kn + PDV po polazniku (204,39€ + PDV po fiksnom tečaju HNB-a EUR/kn=7,53450)
 • polaznici iz SEE: neto 205,00€ + PDV po polazniku
 • uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 26. listopada 2022

Prijavni obrazac šaljete na prijaveOp2M.eu ili prijavu izvršite putem našeg webshopa

O predavaču

Draženka Ralić u bankarskom sektoru radi više od 20 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja projektima, usklađenošću poslovanja, upravljanjem rizikom informacijske sigurnosti, funkcija kontrole rizika općenito te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML, card fraud, security protection i slično. Trenutno u Addiko banci obnaša funkciju Group Fraud Manager-a.
Od 2008. godine aktivni je regionalni predavač na temu operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja i srodne teme upravljanja rizicima. Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom i rizikom prijevara (CISI, CFE, ISO 27001 certifikat), rizikom eksternalizacije i rizikom usklađenosti poslovanja.

Ovdje možete preuzeti prijavne obrasce:

logo 180

Kontaktirajte nas da biste saznali više
Tel: +385 1 8000 595
Mob: +385 99 48 32 101
Email: info@Op2M.eu
Web: http://www.Op2M.eu

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851