Zagreb, Hotel Palace
05. – 07. 04. 2017.

Operational Risk Management Academy

Zastarjela percepcija i modeli ponašanja prema operativnom riziku se mijenjaju. Upravljanje operativnim rizikom (ORM) zahtijeva novi status i kredibilitet jer je dodana vrijednost upravljanja operativnim rizikom sve upečatljivija i jače percipirana kako od strane regulatora tako i ključnih ‘shareholder-a’.

Imamo rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na trodnevni specijalistički edukacijski program.

“Operational Risk Management Academy”

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja operativnim rizikom, usklađenošću, kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću, linijskim menadžerima i decentraliziranim koordinatorima zaduženim za upravljanje operativnim rizikom, internim i eksternim revizorima i svima onima koji žele razviti svoje sposobnosti upravljanja operativnim rizikom u sklopu svojih funkcija, kao i onima koji žele steći jasan uvid u sustave, poslovne procese i „ljude“ kako bi spriječili propuste i greške koji dovode do skupih financijskih i reputacijskih šteta.

Zašto smo osmislili Operational Risk Management Academy edukacijski program?

Operativni rizik je možda najznačajniji rizik s kojim se organizacije suočavaju. Gledajući 30 godina unatrag gotovo je svaki veliki realizirani gubitak, od Enrona, Baring’s banke, Societe Generale do svepoznatog „kreditnog balona“, bio potaknut propustima uslijed lošeg upravljanja operativnim rizikom.

Kratka definicija, u koju je nepravedno stisnuta širina operativnog rizika, ne smije biti izlika niti ograničavajući faktor kada je posrijedi kvalitetno upravljanje operativnim rizikom. Operativni rizik prisutan je u svim poslovnim operacijama i dramatično utječe na organizaciju u cjelini. Ukoliko nije kao takav percipiran pojačava se opasnost ne samo rizika usklađenosti (jer rizik usklađenosti i operativni rizik lice su i naličje istog novčića), već svih mogućih rizika kojima je u svom poslovanju organizacija izložena. Ovladati inherentnim rizikom podrazumijeva dobar ORM, osviještenost na svim razinama, a posebno je važan onaj glavni ključ kojeg svi volimo zvati „Ton from the Top“.

Razvoju održivog upravljanja operativnim rizikom mora prethoditi korporativna kultura i osviještenost o važnosti upravljanja istim na svim razinama, od najvišeg menadžmenta do zadnjeg operativca u sustavu. Tek kada se postigne praktično razumijevanje i ojača svijest o četverorazinskom sustavu upravljanja operativnim rizikom i benefita day-to-day OpRisk menadžmenta postiže se uspjeh u upravljanju operativnim rizikom. Ovdje svakako mislimo na financijsku komponentu izloženosti operativnom riziku kod kojeg je specifično to da operativni rizik ne preuzimamo u zamjenu za financijsku dobit. Operativnim rizikom moramo upravljati kako bi izbjegli financijske i oportunitetne gubitke.

Obzirom na eru informatizacije upravljanje operativnim rizikom postaje to kompleksnije i usko se isprepliće s informacijskom sigurnošću i nastojanjima financijskih institucija da u svakom trenutku budu dostupne svojim klijentima odnosno da osiguravaju svoj kontinuitet poslovanja.

Stupanj informatizacije i globalne ovisnosti financijskih institucija značajno povećava njihovu izloženost u odnosu na potencijalne prijetnje. Svjedoci smo niza globalnih kataklizmi koje su imale izravan utjecaj na poslovanje financijskih institucija (bombaški napadi, potresi, poplave, svinjska i ptičja gripa…).

Vlasnici, a i regulatori, nameću sve veće zahtjeve s ciljem osiguranja kontinuiteta poslovanja financijskih institucija, bankarskog tržišta i financijskog sustava u cjelini. Planiranje kontinuiteta poslovanja postaje ne samo dio usklađenosti i upravljanja operativnim rizikom, već jedan od temeljnih procesa financijske industrije.

U Operational Risk Management Academy Zagrebskladu s time, svjedoci smo pojačane potrebe za onom razinom ekspertize u poslovanju koju trenutno dostupni resursi u dobrom dijelu organizacija nisu u mogućnosti osigurati kako bi se omogućila dostatna učinkovitost njihova ukupnog poslovanja.

Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, osmišljen trodnevni program «Operational Risk Management Academy», kao program koji će, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja operativnim rizikom i osiguranjem kontinuiteta poslovanja, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih menadžera operativnog rizika, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran Operational Risk Management Academy?

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati razvoj operativnog rizika nakon njegove institucionalizacije i daje rješenja za razvoj robustnog okvira upravljanja operativnim rizikom za poslovne banke s naglaskom na tipične probleme s kojim se banke mogu susretati.
 2. Eksplicira relevantne metode i alate pogodne za upravljanje operativnim rizikom. Tijekom vremena razvijeni su mnogi alati koji pomažu kako u kreiranju okvira upravljanja operativnim rizikom tako i u njegovom razvoju. Međutim nisu svi alati pogodni za sve banke. Mnogi od njih zahtijevaju veliki angažman resursa (vremenskog i ljudskog), što nije uvijek prihvatljivo i izvodljivo, stoga kroz program ORM akademije dajemo presjek dobrih alata, istestiranih u praksi, koji s manjom potrošnjom resursa daju kvalitetne rezultate koji pomažu u upravljanju operativnim rizikom.
 3. Pruža uvid u praktično primjenjiv sustav upravljanja operativnim rizikom, koji obuhvaća strategiju, apetit, politike i procedure, sustav izvještavanja, kako bi Vaša organizacija ostvarila željeni putokaz i jasnu viziju OpRisk okvira. Takav holistički pristup može znatno smanjiti profil rizičnosti i razinu osviještenosti i benefita upravljanja operativnim rizikom.
 4. Modularni pristup zamišljen je kako bi omogućio stjecanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za implementaciju procesa upravljanja operativnim rizikom, rizikom eksternalizacije i kontinuitetom poslovanja prolazeći kroz sve faze samog procesa implementacije, te će uz teorijski okvir steći i izravno primjenjiva praktična znanja i savjete.

Zašto sudjelovati na Operational Risk Management Academy edukacijskom programu?

Bez uspješne navigacije kroz kompleksan sustav primjerenog upravljanja operativnim rizikom kreiranje istog, za mnoge, može biti obeshrabrujuće iskustvo.
Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, i imajući u vidu kompleksnost kreiranja ORM i BCM sustava kao i otpor s kojim se OR menadžeri svakodnevno susreću u svojim bankama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankarske industrije nudi ciljani edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. kreiranje robustnog sustava upravljanja operativnim rizikom i kontinuitetom poslovanja,
 2. platformu za razvoj integriranog upravljanja operativnim rizikom i kontinuitetom poslovanja,
 3. definiranje uloga unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu i poslovni model svoje institucije).

Edukacijski program pruža teorijska i praktična znanja potrebna za implementaciju procesa upravljanja operativnim rizikom i kontinuitetom poslovanja kroz prezentiranje zahtjeva regulative, praktičnih primjera u implementaciji ORM i BCM procesa, kao i međuovisnosti oporavka tehnologije i osiguranja kontinuiteta poslovanja. Jedan od ciljeva ORM akademije je usvajanje praktičnih znanja poput: usvajanje tehnika procjene izloženosti operativnom riziku, kreiranje baze i praćenje ključnih indikatora rizika, izračun apetita za preuzimanje rizika,  izrada analize utjecaja na poslovanje te izrada planova za osiguranje kontinuiteta poslovanja. Bit će prezentirani i specijalni planovi, metode testiranja planova za osiguranje kontinuiteta poslovanja, kao i  primjeri o uspješnim i problematičnim iskustvima u uspostavi i odvijanju procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja, planiranju oporavka informacijskog sustava i testiranju planova.
Predavanja će, uz teorijski okvir, pružiti izravno primjenjiva znanja i savjete, zasnovana na iskustvima iz prakse domaćih te razvijenih inozemnih tržišta i institucija.

Kome je namijenjen Operational Risk Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i leasing kuća
 • Risk manager-ima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja operativnim rizikom
 • Decentraliziranim koordinatorima zaduženim za upravljanje operativnim rizikom
 • Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • AML specijalistima
 • HR djelatnicima
 • IT stručnjacima
 • Specijalistima zaduženim za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM)
 • Specijalistima u IT sektoru koji se bave planom oporavka poslovanja (DRP)

Kako je strukturiran Operational Risk Management Academy?

Dan 1: Upravljanje operativnim rizikom – vodič prema uspješnom ORM-u

 1. Definicija i izvori operativnog rizika
 2. Okvir upravljanja operativnim rizikom
 3. Zahtjevi za podacima
 4. Risk apetit
 5. GRC
 6. Kapitalni zahtjevi

 

Dan 2: Upravljanje kontinuitetom poslovanja

 1. Uvod u osiguranje kontinuiteta poslovanja
 2. Analiza utjecaja na poslovanje
 3. Plan osiguranja kontinuiteta poslovanja
 4. Testiranje plana kontinuiteta poslovanja
 5. Radionice

 

Dan 3: ORM tehnike i alati Interni kontrolni faktori – KRI

 1. Samoprocjena izloženosti operativnom riziku – RSCA
 2. Izvještavanje
 3. Eksternalizacija
 4. Novi proizvodi
 5. Osiguranje

 

Ukoliko ste zainteresirani za detaljan sadržaj ovogodišnjeg Operational Risk Management Academy edukacijskog programa obratite nam se putem e-mail-a na zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Srijeda – petak 05. – 07.04.2017.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, 10000, Zagreb.

Naknada za pohađanje

 • Neto iznosi 3.650,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 27. 03. 2017.
 • Neto iznosi € 485,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 27. 03. 2017.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture,

možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Draženka Grebenar

Draženka Grebenar
U bankarskom sektoru radi 15 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja projektima, usklađenošću poslovanja, te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML i slično.
Od 2008. godine aktivni regionalni predavač na temu operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja.
Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom (CISI certifikat), rizikom eksternalizacije i rizikom usklađenosti poslovanja.

Dada Radan

Aurora Volarević
Zaposlena u Hrvatskom Telekomu kao direktor Odjela internih kontrola, revizije i rizika. Aurora je manager i ekspert s više od 20 godina iskustva, dominantno u područjima financijske i IT revizije, upravljanja rizicima, detekciji prijevara, te unapređenju poslovnih procesa i upravljanju kontinuitetom poslovanja.
Vodila je značajne globalne projekte, unapređenja poslovnih procesa i revizija u inozemstvu, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Brazil, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku pri čemu su se članovi tima nalazili u UK, EU i Japanu.
Posjeduje ekspertna znanja u primjeni holističkog risk baziranog pristupa za unaprjeđenje poslovnih procesa i usklađenja s regulativom. Dubinski poznaje IT tehnologiju i standarde informacijske sigurnosti, što je ključni temelj za učinkovito upravljanje kontinuitetom poslovanja.
Ključni certifikati koje posjeduje jesu CIA (Hrvatska),CISA, CISM, CGEIT, CRISC, HUCNO te zvanje predavača.

Budući bankari primarno upravljaju investicijama...

financijskih sredstava koja su im povjerili njihovi deponenti i vlasnici kapitala, trebali bi, kada razmišljaju o rizicima kojima izlažu portfelj kojim upravljaju, u prvom redu identificirati ono čega se investitori na financijskim tržištima najčešće boje, a to gotovo nikad nije razina tržišne volatilnosti ili intenzitet njene promjene. Oni se boje situacija u kojima se izlažu permanentnom gubitku.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.