Predavači

Upoznajte naše expertne predavače

Postanite predavač na Op2M edukacijskim programima

Pridružite se Op2M timu kao predavač suradnik u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga.
Stjepan Anić
CEO at Optom
Željka Grbavac
Training and Development Manager
Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851