OptomFT SmartAPS

 Jedinstveno end-to-end rješenje za obradu kreditnih zahtjeva i kreditno odobravanje!

Zamijenite nezgrapan postupak obrade kreditnih zahtjeva dinamičnim procesom koji vam omogućuje značajne uštede vremena i resursa!

Poslovni izazov

Postupci obrade kreditnih zahtjeva i kreditnog odobravanja veoma često sadrže slabosti koje za posljedicu imaju  neadekvatno vrijeme odlučivanja u odnosu na brzinu odluke koju očekuje klijent. To je najčešće posljedica prevelike zastupljenosti ručnog rada u procjeni kreditnog kapaciteta i razine kreditnog rizika (komplicirane Excel tablice, preveliko oslanjanje na fizičke dokumente i njihovo kolanje unutar institucije, preduge faze unutar procesa obrade i odobravanja, otežano pružanje adekvatnih informacija revizorima i supervizorima…). U konačnici nusprodukt je nezadovoljstvo obiju strana; i bankara i klijenata.

Naše rješenje

Svjesni potrebe rješavanja ovog problema unutar financijske industrije, a oboružani ekstenzivnim iskustvom u standardizaciji i na-procjeni-rizika-temeljenoj optimizaciji svih faza kreditnog procesa, krenuli smo u opsežan posao identifikacije procesno-metodoloških slabosti unutar dosadašnjeg postupka obrade i odobravanja kreditnih zahtjeva, te njegove standardizacije, optimizacije i u konačnici automatizacije koja bi omogućila ispunjenje navedenih poslovnih ciljeva. Rezultat tog sveobuhvatnog i zahtjevnog posla, Op2M tim u suradnji s našom offshoot FinTech kompanijom OptomFT, pretočio je u jedinstveno end-to-end rješenje za obradu kreditnih zahtjeva i kreditno odobravanje.

Postupci obrade kreditnih zahtjeva i kreditnog odobravanja veoma često sadrže slabosti koje za posljedicu imaju neadekvatno vrijeme odlučivanja u odnosu na brzinu odluke koju očekuje klijent. To je najčešće posljedica prevelike zastupljenosti ručnog rada u procjeni kreditnog kapaciteta i razine kreditnog rizika; oslanjanje na Excel tablice, fizičke dokumente i njihovo kolanje unutar institucije, opetovane sastanke s klijentima, preduge faze unutar procesa obrade i odobravanja, što u konačnici dovodi do nezadovoljstva, kako kod klijenata tako i kod bankara.

Nezapamćeni porast različitih tržišnih neizvjesnosti i značajno ubrzanje promjena unutar poslovno-regulatorne okoline dovodi do sve veće svjesnosti institucija o nužnosti optimizacije složenog i često nezgrapnog procesa obrade i odobravanja kreditnog zahtjeva.

Sa SmartAPS dobivate sljedljivosti, upravljivosti, fleksibilnosti i responzivnosti svih faza obrade kreditnih zahtjeva i kreditnog odobravanja!

Ključne funkcionalnosti

 • Implementacija svih vrsta modela kreditne kvalitete (skoring i rejting modela koji sadrže aplikacijske, financijske, biheviorane i credit bureau module) i modela kreditnog kapaciteta (Repayment Ability, DSCR)
 •  Upravljanje kreditnom dokumentacijom
 • Risk-based modeli izračuna svih vrsta limita (limit po tekućem/žiro računu, CC limit, ukupni nekolateralizirani kratkoročni limit klijenta, revolving limit vezan uz okvirne hipoteke, limit za garancije i ostale para-kreditne proizvode)
 • Iniciranje procesa (upita za ponudom ili procesa kreditnog zahtjeva) putem bilo kojeg kanala (poslovnica, Internet, mobilni telefon)
 • Podršku kreditnim klijentima iz svih segmenata (PI, MSE-SEB, SME&Corp-DEB, PSE, LRSG), kao i raznorodnim/heterogenim učesnicima u kreditu.
 • Visoku konfigurabilnost korištenih (algoritmiziranih) poslovnih pravila i modela, kao i redoslijeda njihovog ‘triggeringa’  i način njihove međusobne interakcije
 • Upravljanje razinama odlučivanja na temelju izloženosti, kolateralizacije i razine kreditne kvalitete (rejtinga klijenta)
 • Standardizirana analiza Godišnjih financijskih izvještaja (BS, P&L, CFS) svih korporativnih učesnika u kreditu sa izračunom svih standardiziranih financijskih pokazatelja (omjera) iz svake od klasa (likvidnost, profitabilnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost poslovanja)
 • Standardizirana evidencija i analiza kupaca i dobavljača
 • Upravljanje iznimkama u odlučivanju, te prethodnim i naknadnim uvjetima u odobravanju
 • Pokretanje procesa (upita za ponudom ili procesa obrade kreditnog zahtjeva) putem programa za prepoznavanje ‘facial recognition’ podmodula
 • Postavljanje apetita za kreditnim risk-om (putem specifikacije vršnog dozvoljenog PD-a, odnosno ECL-a
 • Upravljanje različitim vrstama poslovnih korisnika  (user, power user, verificator, admin)

Ključne funkcionalnosti

 • Standardizacija obrade kreditnih ponuda
 • Standardizacija kreditnih analiza, kontrolnih mišljenja rizikaprijedloga odluka i odluka o plasmanu
 • Prijedlog kreditne odluke temeljen na optimiziranom (i customizabilnom) setu poslovnih pravila vezanih uz kontrolu mandatornih informacija, mandatorne dokumentacije, kapaciteta/sposobnosti otplate, boniteta/kreditne kvalitete, knock-out kriterija i (nominalne i efektivne) kolateralizacije
 • Visoku konfigurabilnost svih faza procesa kreditnog odobravanja od strane poslovnog analitičara (bez potrebe uključivanja IT podrške)
 • Ušteda vremenskih i ljudskih resursa
 • Jednostavnost integracije u postojeću IT okolinu  bez potrebe za dodatnim ulaganjima
 • Neovisnost poslovnih analitičara o IT podršci
 • Dostupnost poslovne i tehničke podrške 24/7

Ključne funkcionalnosti

 • Savjetovanje (Kreiranje preliminarne ponude)
 • Obrada (Zaprimanje i obrada kreditnog zahtjeva)
 • Prijedlog odluke (Kreiranje inicijalnog prijedloga odluke – uz kontrolno ´risk´ mišljenje)
 • Odluka (Odobravanje / dodatni uvjeti / odbijanje kreditnog zahtjeva)
 • Ugovaranje ( Kreiranje ugovora i kreditne partije)
 • Plasiranje (Plasiranje sredstava)
 • Document management
 • Model management
 • Process management

SmartAPS

Brzinom osigurajte vjernost, a konzistentnošću proftabilnost.

…kontaktirajte nas vezano uz besplatnu demonstraciju

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851