OptomRT Classifier

Mislite da je nemoguće složeni ručni postupak klasifikacije zamijeniti standardiziranim i potpuno automatiziranim procesom ?

IFRS9 Classifier uvjerit će vas u suprotno.

Poslovni izazov

Mnoge organizacije (uključujući i financijske institucije) nisu imale dovoljno vremena da u potpunosti implementiraju standardizirani i automatizirani proces klasifikacije financijskih instrumenata u svoje IFRS9 procese. Stoga je ovaj prilično složeni proces u najvećem broju slučajeva ostao u domeni manualnog postupka podržanog različitim više-manje standardiziranim upitnicima. Međutim, produbljivanje znanja i širenje interesa revizora (kako internih, tako i eksternih) te financijskih supervizora postupno je dovelo do kristaliziranja potrebe za automatizacijom ovog postupka koji, kada se provodi u ručnom i polu-automatiziranom modu, postaje prilično nezgrapan, netransparentan i prilično teško sljedljiv.

Naše rješenje

Kako bismo u što većoj mjeri pomogli svojim partnerima i klijentima u nastavku nastojanja da smanje ručne operacije uzduž svojih IFRS9 procesa (koji uključuju klasifikaciju financijskih instrumenata, njihovo vrednovanje ispravno dodijeljenom metodom računovodstvenog mjerenja, te računovodstvo zaštite) inicirali smo proces sveobuhvatne analize, standardizacije i automatizacije čitavog IFRS9 procesa u financijskim institucijama, koji u trenutnom obliku, u najvećem broju organizacija, obiluje ručnim i polu-automatiziranim obradama. Rezultat tog procesa je IFRS9 Valuator, jedno od vrlo rijetkih softverskih rješenja na tržištu koje u moru različitih ECL kalkulatora u potpunosti standardizira i automatizira sve elemente IFRS9 procesa, kroz svoja tri modula:

 • Modul 1: IFRS9 Classifier
 • Modul 2: IFRS9 Measurer
 • Modul 3: IFRS9 HedgeAccountant

IFRS9 Valuator predstavlja cjelovito IFRS9 rješenje koje organizacijama omogućuje potpunu automatizaciju računovodstvenog postupka u skladu sa IFRS9 standardom. Dok mu je sekundarni cilj pripremiti organizacije na lakšu uskladu s neizbježnim budućim promjenama u računovodstvenim i regulatornim standardima.

IFRS9 Classifier

Svjesni narasle potrebe za automatizacijom klasifikacije financijskih instrumenata Op2M tim je, u suradnji s našom offshoot RegTech kompanijom OptomRT, razvio, a u suradnji s našim dugogodišnjim partnerima iz financijske industrije, i detaljno (u realnim uvjetima) istestirao, te u konačnici (po naputcima naših partnera) i nadogradio prvi modul našeg IFRS9 Valuator Rješenja – IFRS9 Classifier koji sada omogućuje standardizaciju i potpunu automatizaciju složenog postupka klasifikacije u organizacijama svih veličina i razina kompleksnosti poslovnih modela, uz nivo konfigurabilnosti i sljedljivosti koji u ovom trenutku ne posjeduje niti jedan sličan tool na tržištu.

Uz IFRS9 Classifier zamijenite trom i statičan postupak klasifikacije, preglednim i dinamičnim procesom koji vam omogućuje sljedljivost, prilagodljivost, upravljivost, kao i uštedu vremena i oskudnih ljudskih resursa.

tech data ifrs classifierBazni dio aplikacije koristi Oracle 12c (ili više verzije) RDBMS za pohranu podataka, ali i za provođenje samih izračuna. Logika izračuna pohranjena je u samoj bazi podataka kako bi se model podataka održavao fleksibilnim, a izračuni maksimalno optimizirali (blizina izvora podataka u korelaciji s najboljim praksama korištenja RDBMS-a).

Interni metamodel omogućuje dinamičko kreiranje i ažuriranje struktura podataka (preslike realnog financijskog modela) koje se vertikalno prosljeđuju kroz slojeve aplikacije sve do prikaznog dijela (front end). Time nije narušen nasuprotni zahtjev za performansama izračuna što je postignuto razvojem optimiziranih algoritama i korištenjem svih dostupnih tehnologija koje pri tom ne zahtijevaju dodatne licence. Protok podataka od korisničkog sučelja do izračunskog stroja i obratno je sveden na minimum što omogućuje ugodan i brz rad cijele aplikacije.

Sučelje za prihvat podataka omogućuje grupni/masovni ili pojedinačni unos, a sami atomi izračuna pohranjeni su u meta-tablice, tj. nisu “hard-kodirani”, odnosno cijela aplikacija je izrađena korištenjem “data driven” paradigme. To je posebice značajno radi efikasnog održavanja aplikacije, ali također i mogućnosti transparentnih prilagodbi pojedinačnim potrebama korisnika (čest problem kod mnogih aplikacija).

Posebna pažnja je posvećena zaštiti podataka što je značajno ne samo za cloud-baziranu aplikaciju već i za hijerarhiju rola s obzirom na prava pojedinačnih krajnjih korisnika. Aplikacija omogućuje i lokalizaciju, ali i vizualnu prilagodljivost u određenim segmentima bez dodatne potrebe za reinstalacijom.

Poslužiteljski dio aplikacije pisan je u Kotlinu koji se pokreće u Java Virtual Machine što omogućuje rad na operacijskim sustavima Linux i Microsoft Windows. Koristi se Open JDK JRE-om koji dolazi upakiran sa samom aplikacijom pa samim time nema potrebe za Oracle licencom ili instalacijom JRE-a na poslužiteljskom računalu.

Klijentska je aplikacija pisana u Typescriptu i Reactu, a podržani si svi moderni internet preglednici. Dolazi upakirana sa serverskom aplikacijom pa je za nadogradnju IFRS9 aplikacije dovoljno samo instalirati novi distribucijski paket na poslužitelju.

Ključne funkcionalnosti

 • Olakšana korisnička definicija parametara svih elemenata klasifikacije financijskih instrumenata
 • Strukturni prikaz analitike portfelja s pripadajućim klasama računovodstvenog mjerenja
 • Portfeljino i pojedinačno unošenje financijskih instrumenata
 • Transparentno praćenje svih algoritamskih i manualnih akcija provedenih tijekom procesa klasfikacije
 • Verifikacija i arhiviranje klasifikacijskih ‘batch-eva’
 • Mogućnost pozivanja svih pohranjenih (ranije provedenih) klasifikacijskih obrada
 • Fleksibilna organizacijska strukture pod-portfelja za klasifikaciju
 • Odabir razine agregacije pojedine klasifikacije
 • Istodobna klasifikacija portfelja i pod-portfelja koji sadrže više poslovnih modela

Ključne koristi

 • Standardizacija | automatizacija procesa klasifikacije financijskih instrumenata
 • Potpuna sljedljivost | preglednost procesa u svim njegovim fazama
 • Prilagodljivost metodologije i konfigurabilnost procesa
 • Modularni dizajn koji olakšava dimenzioniranje implementacije prema veličini i kompleksnosti poslovnog modela institucije
 • Jednostavnost integracije u postojeću IT okolinu
 • Ušteda vremenskih i ljudskih resursa
 • Neovisnost poslovnih analitičara o IT podršci
 • Dostupnost poslovne i tehničke podrške 24/7

Glavni pod-moduli

 • Određivanje prirode bilančnih stavki (NoBS_Item)
 • Odredivanje tipa financijskog instrumenta (NoFI)
 • Određivanje materijalne značajnosti provedenih modifikacija (MFA)
 • Identifikacija i klasifikacija POCI financijske imovine (POCI)
 • Test poslovnog modela (BMA)
 • Test karakteristika novčanih tokova kod dužničkih instrumenata (SPPI)
 • Inicijalno (algoritamsko) dodjeljivanje klase, odnosno metode računovodstvenog mjerenja financijskih instrumenata (BMA-SPPI)
 • Podrška (manualnom) odabiru FV opcije (FVO)
 • Podrška reklasfikaciji financijskih instrumenata (Rec)

Jednostavnost (re)parametrizacije procesa klasifikacije – bez potrebe za dodatnom asistencijom Vaših IT stručnjaka!

Istodobno pokretanje više paralelnih računovodstvenih obrada!

Potpuna vidljivost i sljedljivost cjelokupnog revizijskog traga svake obrade!

IFRS9 Classifier – proces klasifikacije kakav bi zaista trebao biti

…kontaktirajte nas vezano uz besplatnu demonstraciju

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851