Draženka Grebenar 

About: Draženka Grebenar 

[ratings id="781"]
  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

Draženka Grebenar magistra ekonomije i bacc. javne uprave, u bankarskom sektoru radi 16 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, savjetnika uprave, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, uvođenja novih proizvoda/usluga, usklađenošću poslovanja, te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML, Outsourcing, New products, Recovery panning, Stress testing i slično.
Od 2008. godine aktivni regionalni predavač na temu ERM (enterprise risk management), operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja.
Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom uključivši testiranje otpornosti na stres, statističke metode obrade podataka i interno kontrolni sustav (posjeduje međunarodni CISI certifikat), rizikom eksternalizacije, rizikom kontinuiteta poslovanja i rizikom usklađenosti poslovanja.