Marijana Đuranec

About: Marijana Đuranec

[ratings id="800"]
  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

Marijana Đuranec diplomirala je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, Matematički odjel (PMF). Bogato iskustvo u osigurateljnoj industriji stječe još od 2003. godine kada je počela raditi kao ovlašteni aktuar, potom Voditelj Aktuarskog odjela pa Voditelj odjela upravljanja rizicima u Generali osiguranju, da bi 2010. godine nastavila svoj radni vijek u Merkur osiguranju gdje je obnašala kako operativne, tako i managerske pozicije.

Trenutno obnaša dužnost Direktor sektora upravljanja rizicima u Merkur osiguranju d.d. te ima licencu ovlaštenog aktuara i redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva.