Op2M/Advisor-opširnije

Recesije donose ogromne prilike za rast onima koji nisu uplašeni da nešto poduzmu.
— Jim Carol

U vremenu obilježenom tehnološkom inovacijom i brzom promjenom poslovno-regulatornog krajobraza financijske institucije moraju ulagati sve veće napore u povećavanje svoje učinkovitosti samo kako bi mogle održati stečenu konkurentsku poziciju, dok one među njima koje žele (p)ostati vodećima u branši shvaćaju da ih samo aktivna i kontinuirana inovacija može odvojiti od sporo-reagirajuće i nefleksibilne konkurencije.

Management mnogih od njih, svjestan da spokojnost temeljena na zadovoljstvu postojećim stanjem postaje sve opasnijom pojavom, sve je češće prisiljen analizirati svoje poslovne procese, tehnološku infrastrukturu i organizacijski ustroj, te promišljati njihov redizajn temeljen na sve bržoj afirmaciji određenih specijalističkih znanja i vještina, za koja zna da sve brže zastarjevaju.

U tom nastojanju u mnogim organizacijama često dolazi do spoznavanja limitiranosti potencijala njihovog daljnjeg razvoja (koji postupno otežavaju držanje ritma s narastajućom konkurencijom, regulacijom i potrebama klijenata) bilo zbog nedostatka

 • potrebnih vještina,
 • iskustva u određenim poslovnim područjima,
 • vremena ili financijskih resursa potrebnih za trening vlasitih ljudi ili
 • povoljne atmosfere potrebne za hvatanje u koštac s određenim ‘politički osjetljivim’ pitanjima.

Svjesni takve situacije u kojoj se nalaze mnoge od financijskih institucija u Regiji osmislili smo Op2M/Advisor uslugu kojom želimo pomoći našim partnerima da:

 • Objektivno analiziraju aktualne poslovne i regulatorne zahtjeve nužne za ostvarivanje zacrtanih ciljeva
 • Procjene potencijale svojih poslovnih strategija, procesa, sustava i organizacijskog ustroja te potrebnih znanja i vještina unutar organizacije da podupru ostvarenje tih ciljeva
 • Identificiraju one poslovne niše u kojima posjeduju najkvalitetnije interne kompetencije (kao fokalnu točku svog budućeg poslovanja)
 • Redizajniraju ili modificiraju određene strategije, procese, sustave ili organizacijski ustroj u promatranim poslovnim područjima (kroz prijedlog ciljanog stanja)
 • Identificiraju uska grla poslovnih procesa, sustava, neoptimalna organizacijska rješenja,manjkavosti internih strategija i politika, te žepove nužno potrebnih znanja i vještina
 • Definiraju za njihovu instituciju optimalan način i plan tranzicije u ciljano stanje (kroz set kratkoročnih i strateških preporuka) kako bi mogle brže
 • Što brže implementiraju ciljana rješenja uz što manje troškove

Svjesni poslovne dinamike te regulatornih i kulturoloških specifičnosti lokalnih tržišta, kao i razlika vezanih uz veličinu i tip financijskih institucija prisutnih u Regiji, osmislili smo fleksibilan operativni model koji nam omogućuje prilagodbu razine i karaktera Op2M/Advisor usluge kako bismo bili u stanju u potpunosti izaći u susret potrebama naših partnera.
Kroz Op2M/Advisor uslugu osiguravamo vam suradnju s priznatim ekspertima koji će vas inspirirarti i pomoći vam odete korak dalje od ostalih, svojim:

 • Višegodišnjim praktičnim iskustvom iz financijske industrije
 • Kompetentnošću, objektivnošću i sposobnošću sagledavanja, od one operativnih detalja do vizije šire slike
 • Prilagodljivošću vašim potrebama, načinu rada i korporativnoj kulturi te
 • Inicijativnošću, odnosno vodstvu temeljenom na primjerima i prijedlozima, postavljanju ciljanih pitanja, te slušanju vaših sugestija i nagovještaja
 • Radnom etikom, upornošću i visokom organiziranošću
 • Komunikativnošću, susretljivošću i jasnoćom
 • Praktičnošću, odnosno fokusom na opipljive, razumljive i pragmatično ostvarive rezultate
 • Motiviranošću te otvorenom i proaktivnom stavu

Kroz Op2M/Advisor uslugu pomoći ćemo vam da čim prije potaknete optimizaciju vašeg poslovanja, te da donesete bitne anticipiranjuće poslovne odluke koje će vam omogućiti da postanete i ostanete vodeći.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851