inCrisis program – opširnije

Problem s krizama je taj da nas, dok traju, prisiljavaju da simultano radimo dvije prilično nekompatibilne aktivnosti; da stanemo i dublje razmislimo o tome zašto neke stvari radimo na način na koji ih radimo, ali i da donosimo ispravne odluke pod povećanim stresom na dnevnoj razini.

Svjedoci smo činjenice da je zbog pandemije KORONAVIRUSA i s njom vezanih izvanrednih okolnosti ekonomija (a s njome i cijeli financijski sistem na svim razinama) počela operirati u novom, znatno usporenijem i naglašeno nepovoljnijem režimu, što je dovelo do višestrukih simultanih udara na produktivnost financijskih institucija. Oni su prvenstveno doveli do:

  • smanjivanja prihoda
  • redukcije ukupne produktivnosti zbog potrebe uvođenja rada od kuće za dobar dio zaposlenika
  • potrebe izrade PLANA UPRAVLJANJA IZVANREDNOM SITUACIJOM

Posljedica toga je PRENAPREGNUTOST ionako oskudnih ljudskih RESURSA posebice u domenama back-office funkcija, zbog čega smo osmislili Op2M/inCrisis program kako bismo Vam omogućili dostupnost naših ekspertnih resursa u provođenju svih poslovnih aktivnosti vezanih uz upravljanje krizom, izgradnju robusnosti poslovanja Vaše organizacije, te postizanje održivosti njenog poslovnog modela.

Stoga, svjesni narasle potrebe financijskih institucija za dodatnim stručnjacima, koji se vrlo brzo mogu uključiti u već započete poslovne aktivnosti i projekte Vaše institucije i time  osigurati njihovo NESMETANO funkcioniranje u vremenu obilježenom neizravnim načinom interakcije s vanjskim pružateljima usluga, unutar Op2M/inCrisis programa stoje Vam na raspolaganju slijedeće usluge (posebno prilagođene postojećoj sistemskoj krizi, kao i veličini i poslovnom modelu Vaše organizacije).

null
</p> <h3 style='text-align: left;'><strong><span style='color: #8c8c8c;'>in</span><span style='color: #536686;'>Crisis/Interim</span></strong></h3> <p style='text-align: left;'>Brzo popunjavanje identificiranih nedostataka u Vašoj organizaciji dostupnim resursima u određenim kompetencijskim domenama, kroz direktno uključivanje naših eksperata u operativne zadatke i aktivnosti (specijalističke prirode <strong><span style='color: #8c8c8c;'>in</span><span style='color: #536686;'>Crisis/InterimExpert</span></strong> ili koordinacijsko-upravljačke prirode <strong><span style='color: #8c8c8c;'>in</span><span style='color: #536686;'>Crisis/InterimManager</span></strong>) tijekom trajanja krize, posebno iz područja:</p> <ul> <li style='text-align: left;'>(na procjeni rizika temeljenog) kriznog menadžmenta i osiguranja kontinuiteta poslovanja,</li> <li style='text-align: left;'>kontrole i upravljanja rizicima (i vrednovanja financijskih instrumenata) tijekom krize,</li> <li style='text-align: left;'>upravljanja aktivnom i pasivom tijekom krize,</li> <li style='text-align: left;'>financijskog kontrolinga,</li> <li style='text-align: left;'>planiranja likvidnosti i kapitala u uvjetima krize,</li> <li style='text-align: left;'>upravljanja projektima od kritične važnosti,</li> <li style='text-align: left;'>upravljanja modelima kreditnog, kamatnog, valutnog i operativnog rizika tijekom krize,</li> <li style='text-align: left;'>upravljanja naplatom i neprihodujućim potraživanjima,</li> <li style='text-align: left;'>upravljanja regulatornom uskladom poslovanja tijekom krize,</li> <li style='text-align: left;'>kriznog planiranja posebnih ‘loan-servicing’ mjera i</li> <li style='text-align: left;'>upravljanja kreditnim (i investicijskim) portfeljem tijekom krize.</li> </ul> <p>

Brza integracija

Ulaženjem u inCrisis program osiguravate stalnu dostupnost pouzdanih i dokazanih stručnjaka i menadžera koji se vrlo brzo uključuju u operativno rješavanje Vaših aktulanih zadataka i gorućih poslovnih problema čime na praktičan i brzo vidljiv način osiguravaju nesmetan nastavak aktivnosti i projekata od kritične važnosti.

Diskontne cijene

Cijene inCrisis usluga su prilagođene nepovoljnim financijskim učincima krize na poslovanje financijskih institucija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .

Prilagodljiva dinamika plaćanja

Ulaženjem u inCrisis program omogućuje Vam odabir dinamike plaćanja (po pitanju, po modulu, mjesečni i kvartalni paušali, po završetku projekta) koja najviše odgovara financijskim planovima Vaše organizacije.                                                                                                                                                                                                                                               .

Oslonite se na nas i mi ćemo Vam osigurati finalni rezultat s kojim ćete dugoročno profitirati i time spriječiti gomilanje problema kasnije teško rješivih!

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851