Op2M/System Architect – opširnije

Nemaju svi (poslovni) problemi tehnološke odgovore, ali kada ih imaju, oni predstavljaju trajnija rješenja.
— Andrew Growe

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Informacijska je tehnologija vremenom prerasla u jedan od primarnih motora rasta i razvoja cijele ekonomije. Posljednjih dvadesetak godina svjedoci smo jačanja povratne sprege između evolucije poslovnog problema i tehnološke inovacije.

Kao posljedica te tehnološko-poslovne evolucije, financijske institucije sve više postaju repozitorijima većih i većih količina podataka koji, da bi postali poslovno iskoristivim resursom, zahtjevaju optimalno strukturiranje, pohranjivanje i upravljanje.

U pokušaju da optimiraju svoje podatkovne sustave financijske su institucije u posljednjih nekoliko godina, tjerane poslovnim, regulatornim i sigurnosnim zahtjevima, investirale velike količine novca u različite projekte modernizacije što je sve skupa rezultiralo određenim pozitivnim pomacima, ali i novim problemima:

 • Omogućen simultani pristup aplikacijama i relevantnim podacima zaposlenicima, klijentima preko različitih distribucijskih kanala
 • Pojačana automatizacija različitih funkcija i procesa
 • Povećanje prihvaćenosti analitičkih metoda i modela u upravljanju organizacijama

 • Povećanje heterogenosti IT arhitektura
 • Parcijalno rješavanje poslovnih problema (uz gomilanje neiskorištenog softvera)
 • Sve teže i skuplje održavanje
 • Ograničenje mogućnosti ispunjavanja sve većeg broja zahjeva poslovnih jedinica

Pitanja o troškovnoj opravdanosti investicija u tehnološke resurse postaju sve češćima na sjednicama Uprava, posebice stoga što svjesne recentnih promjena u regulatornom krajobrazu, ali i izglednosti njihovog nastavka u kratkom roku, mnoge Uprave shvaćaju da će njihove organizacije morati ostvariti i dodatna ulaganja u alate i metode koji će im, pored osiguravanja usklađenosti poslovanja s regulatornim zahtjevima, omogućiti dostizanje dostatne razine poslovne fleksibilnosti i troškovne učinkovitosti u vremenu koje dolazi.

Ciljevi

Kako bi sve to mogle zadovoljiti financijske institucije moraju putem svojih IT procudura, procesa i sustava u kratkom roku osigurati:

 • koherentnu integraciju zajedničkih podatkovnih objekata i/ili relevantnih informacija (Upravljanje podatkovnim objektima i pravilima ili uspostava jedinstvene podatkovne infrastrukture)
 • upravljanje uporabom podataka iz heterogenih izvora putem fleksibilnih alata za ekstrakciju, transformaciju i punjenje podataka – ETL alati (optimizacija agregacije podataka)
 • obavljanje izračuna potrebnih za potporu operativnom i strateškom odlučivanju u realnom vremenu (analitička/e okolina/e)
 • dovoljno fleksibilno i sveobuhvatno izvještavanje koje će biti u stanju zadovoljiti sve potrebe različitih korisnika s različitim poljem interesa – management, regulatori, dioničari, account manageri, itd. (izvještajna/e okolina/e)

Međutim, implementacija ovih zahtjeva u praksi najčešće zastane kad se pojave (i nagomilaju) problemi vezani uz:

 • nepostojeće, nepotpune i netočne podatke
 • (ne)mogućnost integracije podataka različitih tipova kroz različite sustave i izvještajne hijerarhije
 • nekonzistentne metodološke standarde među poslovnim linijama (silosima)
 • nerazumijevanje poslovne i IT strane managementa (dva jezika, dvije vrste razumijevanja) – nezainteresiranosti poslovnog dijela višeg managementa za tehničku stranu provedbe, kao i nedostatak poslovnog rakursa u razumijevanju identificiranih problema na strani IT managementa
 • problema vezanih uz korporativnu kulturu i političke odnose
 • strah od skupe i neizvjesne promjene

Želeći svojim partnerima olakšati ispunjenje zadanih ciljeva, vezanih uz informacijsko-tehnološki aspekt izgradnje fleksibilne, brzoučeće i kompetitivne organizacije, osmislili smo Op2M/SystemArchitect uslugu kako bismo im pomogli pri:

 • Podizanju svijesti i osiguranju potpore uprave i višeg managementa (u suradnji s Op2M/Advisor uslugom)
 • Analizi i optimizaciji poslovnih zahtjeva relevantnih za predloženu tehnološku transformaciju
 • Definiranju funkcionalnosti tehničkog rješenja u svrhu rješavanja poslovnog zahtjeva (izrada RfP-a)
 • Identificiranju edukacijske potrebe kroz provedbu procjene potrebnih znanja i vještina potrebnih za transfer how-how-a (u suradnji s Op2M/Trainer uslugom)
 • Odabiru najpogodnijeg načina uvođenja novih rješenja – interni razvoj, odabir industrijskih rješenja, zajednički razvoj, prilagodba i implementacija rješenja u suradnji s vanjskim partnerom (joint venture)
 • Određivanju opsega tehnološke promjene
 • Osmišljavanju sistemske arhitekture sposobne ispuniti sve operativne i strateške poslovne zahtjeve
 • Integraciji nove tehnologije u postojeću IT okolinu
 • Analizi i procjeni kvalitete i dostupnosti podataka (data quality profiling and data availability assessment)
 • Strukturiranju dinamike implementacije predložene sistemske arhitekture (project management) uz nužno uspostavljanje brzih uspjeha (‘quick wins’)
 • Mjerenju uspješnosti ispunjavanja poslovnih ciljeva i preuzetih zadataka (implementation benchmarking)
 • Izgradnji mosta između poslovnih korisnika i tehnoloških implementatora
 • Donošenju poslovno relevantnih i provedivih standarda i strategija upravljanja podacima i informacijsko-tehnološkim rješenjima

Osnovna prednost odabira Op2M/SystemArchitect usluge su naši ljudi koji sa sobom donose:

 • razumijevanje, operativno znanje i iskustvo te praktične vještine vezane uz sve tri dimenzije tehnološke transformacije financijskih organizacija (poslovne, regulatorne i tehničko/tehnološke)
 • razumijevanje tržišnih trendova te poslovne prakse financijskih institucija iz Regije
 • sagledavanje i razumijevanje veće slike (holistički pogled)
 • orijentaciju na cilj temeljen na stvarnim potrebama institucije

Kompeticijski i regulatorni pritisci te rezultirajuća evolucija tržišta, proizvoda i poslovne prakse predstavljaju i predstavljati će još dulje konstantan izazov za tehnološku infrastrukturu. Zbog toga uprave financijskih institucija sve više spoznavaju da pametna uporaba tehnologije predstavlja kritični element uspjeha u svijetu koji se brzo mijenja.

Odaberite Op2M/SystemArchitect i osjetite prve znakove stvarne intersektorske suradnje potaknute tehnološkom transformacijom unutar vaše organizacije.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851