USLUGE-OPŠIRNIJE

Iskoristite potencijale financijske analitike

Ljudi vide samo ono na što su pripremljeni. — Ralph Waldo Emerson

Poboljšajte učinkovitost procesa odlučivanja u vašoj organizaciji

Uspješno vođenje financijske institucije danas zahtjeva od njenog management-a neprekidno balansiranje između rasta, rizika i povrata, zbog čega vodeće među njima uvode u svoje strateško promišljanje, na kojem temelje budući rast, te sve više i u praksu, koncept inovacije u svom obnovljenom značenju, kao sposobnost organizacije da se što brže prilagodi promjenama (tržišta, poslovnih modela, regulatorne okoline, ekonomskih trendova, poslovno relevantnog skupa vještina i znanja te poslovne filozofije neposredne konkurencije) te da se shodno tome mijenja i evoluira putem poticanja suradnje i razmjene mišljenja unutar same organizacije, kao i dotoka i analize svježih ideja u svrhu identifikacije onih među njima koje posjeduju obećavajući potencijal budućeg poslovnog uspjeha.

Danas financijske institucije djeluju u složenom, kompetitivnom i visoko-reguliranom okružju s niskim marginama i visokim očekivanjima klijenata. Kako bi mogle upravljati ovim brzo-mijenjajućim poslovnim i regulatornim krajobrazom, potreban im je pouzdan način kojim bi u kratkom roku prevele poslovne odluke, posebno one strateške, u jasno definirane konkretne zadatke i postupke, čija se uspješnost provedbe može mjeriti.

U kontekstu globalne krize, čiji se učinci direktno osjećaju unutar samih financijskih institucija (prvenstveno putem smanjenja kreditne potražnje, nedostatne likvidnosti, te posljedične potrebe za smanjivanjem tekućih troškova poslovanja), ostvarivanje poslovnih ciljeva postaje sve teže ostvarivo, dok anticipativno djelovanje na poboljšanju poslovnih procesa, zbog neizvjesnošću izazvanog opreza većine uprava samih organizacija, ostaje visoko na listi korporativnih prioriteta samo kod onih najsmjelijih.

Investicije u inovacije i tekući troškovi:

Smanjenje tekućih troškova, koji su identificirani kao oni koji nisu nužni za obavljanje temeljnog posla financijske institucije, direktno i u kratkom roku spašava profitabilnost, međutim smanjenje investicija u inovacije, koje imaju za cilj povećanje učinkovitosti poslovnih procesa, smanjuje izglede za osiguranjem dostatne razine konkurentnosti u srednjem i duljem roku.

Financijske institucije uviđaju da je ugroženost ostvarenja glavnog poslovnog cilja – povećanja rasta prihoda i profitabilnosti putem poboljšanja učinkovitosti poslovnih procesa – najčešće uvjetovana internom neadekvatnošću te vanjskom nedostupnošću ili cijenom različitih resursa:

 • ljudskih – neadekvatni skupovi vještina i znanja
 • podatkovnih – neorganiziranost ili teška dostupnost podataka
 • analitičkih – nedostatak uporabljivog ‘business intelligence’ okvira, nedostatak ili neadekvatna implementacija analitičkih i izvještajnih alata,

koji bi omogućili uvođenje korporativnog upravljanja, koje se zasniva na optimizaciji različitih međusobno povezanih poslovnih funkcija, kao što su:

 • upravljanje cjelokupnim rizikom na razini institucije te planiranje potreba za kapitalom te različitim vrstama rezervi i osiguranja
 • upravljanje odnosom s klijentima (CRM) i povećanje profitabilnosti klijenata
 • upravljanje poslovnim procesima
 • upravljanje ljudskim kapitalom i planiranje potreba za relevantnim znanjima i vještinama
 • upravljanje podacima na razini institucije, uz osiguravanje dostatne razine kvalitete i jednostavnosti pristupa.

U vremenu kada kombinirani utjecaj financijske krize te promjena postojećih i najavljenih budućih regulatornih mjera postupno povećava konzervativnost cjelokupnog financijskog okruženja, što se posebno vidi unutar Regije, Optom želi svojim partnerima ponuditi cjelovita, te veličini i tipu institucije prilagođena rješenja, koja će ciljano odgovoriti na njihove potrebe vezane uz unapređenje i optimizaciju kritičnih poslovnih procesa, uz njih vezanih procedura, odabrane metodologije, kao i relevantnih organizacijskih struktura.

Naš tim eksperata pomoći će vam u izgradnji robusne organizacije sposobne upravljati novonastalim izazovima i prijetnjama, asistirajući vam prilikom:

 1. Osmišljavanja, planiranja i provođenja ciljanih edukacijskih programa
 2. Unapređenja vaših poslovnih procesa, procedura i organizacije, kao i njihove usklađenosti s regulatornim zahtjevima
 3. Osmišljavanja i dizajniranja takvih tehnoloških rješenja, koja su u stanju nositi se s naraslim poslovno-regulatornim zahtjevima

Op2M Financijska Edukacija Hrvatska
Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851