4th Annual Operational Risk Management Academy

Op2M Vas poziva da nam se pridružite na četvrtom izdanju specijalističkog edukacijskog programa:

4th Annual Operational Risk Management Academy

Hotel Antunović, Zagreb

11. – 12. 05. 2023

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja operativnim rizikom, usklađenošću, prijevarama, kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću, linijskim menadžerima i decentraliziranim koordinatorima zaduženim za upravljanje operativnim rizikom, internim i eksternim revizorima i svima onima koji žele razviti svoje sposobnosti upravljanja operativnim rizikom u sklopu svojih funkcija, kao i onima koji žele steći jasan uvid u sustave, poslovne procese i „ljude“ kako bi spriječili propuste i greške koji dovode do skupih financijskih i reputacijskih šteta.

Promjene s kojima se suočavamo zadnjih godinu dana, dodajući tome „stare“ pandemijske efekte, utječu na profil rizičnosti kreditnih institucija, posljedično i na upravljanje operativnim rizikom. Svake godine novi izazovi! Upravljanje operativnim rizikom je učinkovito sredstvo za povećanje dobiti banaka, vrijednosti za dioničare i percepcije javnosti. Stoga, ispravno provedena ulaganja u OpRisk okvir mogu dovesti do značajnih financijskih, reputacijskih i regulatornih prednosti – sve to povećava profitabilnost, veću financijsku stabilnost i poboljšano zadovoljstvo klijenata. No, da bi postigli te dobitke financijske institucije moraju kontinuirano napredovati u upravljanju svojim operativnim rizicima.

Učinkovito upravljanje operativnim rizikom je složen proces. Važno je razumijevanje onoga što je operativni rizik i kako njime upravljati, ali i svaka promjena okoline u kojoj se poslovanje odvija. Stoga smo osmislili program koji sudionicima pruža praktičan pristup, alate i tehnike koje su im potrebne za početak i tijek provedbe okvira upravljanja operativnim rizikom.

Digitalizacija i dalje utječe na sve aspekte života, a njezin utjecaj posebno je vidljiv u dijelu upravljanja operativnim rizikom. Turbulencije iz smjera ESG i outsourcing regulative također utječu na težinu funkcije upravljanja operativnim rizikom. Opet se banke suočavaju s decentralizacijom koja u konačnici može značiti manju kontrolu. Važno je naći pravi balans primjeren organizaciji.

Digitalizacija i agilne metode nisu sasvim bezazleni. Na neki način te mjere mogu povećati operativne rizike ili čak stvoriti nove.

Dok automatizirani procesi smanjuju ljudski operativni rizik, on može, ako se ne prati ispravno, povećati druge rizike, poput prijevara, sigurnosnih rizika i slično. Stvarna moć boljeg upravljanja operativnim rizikom sprječava vrste katastrofalnih događaja koji su posljednjih godina pogodili velike financijske institucije.

PSD2 regulativa, s kojom smo se već dobro upoznali, nameće skup sigurnosnih obveza za financijske i nefinancijske institucije. Postoje mnogi rizici koje PSD2 uvodi – kako operativni, tako i rizici trećih strana (Third Party Payment Service providers) – i tim rizicima se mora učinkovito upravljati. Ona također otvara mogućnost implementacije novih proizvoda, brzih kredita, instant plaćanja, što stvara dodatne izazove u upravljanju rizikom prijevara, važnim podskupom upravljanja operativnog rizika.

Banke doživljavaju značajan rast obujma svojih usluga, ali i značajna ograničenja, ne samo uslijed PSD2 regulative, već i obvezama koje nameće ESG regulatorni okvir. ESG okvir stvara dodatni izazov u samoj klasifikaciji događaja operativnog rizika i kako njime upravljati od početka (od novog proizvoda) do kraja (bilježenja i ispravnog označavanja evenata).

Na kraju, ali ne i manje bitno, kontinuirano se u sklopu upravljanja operativnim rizikom provlači upravljanje rizikom eksternalizacije, konkretnije procjena samog rizika. Iako bi tema trebala biti apsorbirana zbog njezine dugogodišnje prisutnosti, ona i dalje buja. Razlog tome su novi zahtjevi vezani uz Third Party pružatelje usluga, koji mogu i ne moraju biti tretirani kao eksternalizirani partneri, ali svakako mora biti ocjenjen rizik takve suradnje.

Risk Management umbrella model

Ovaj dvodnevni program «4th Annual Operational Risk Management Academy» predstavlja holistički pregled i praktičnu primjenu metoda upravljanja operativnim rizikom radi ublažavanja efekata istog. Akademije je osmišljena na način koji pruža praktičan “hands-on” pristup sudionicima s praktičnim uvidom u sve alate i tehnike koje su im potrebne za primjereno upravljanje operativnim rizikom.

Temeljna filozofija je pomaknuti se izvan većinom teoretskih međunarodnih zahtjeva usklađenosti za operativni rizik (kao što je sadržano u Baselskim sporazumima) u razumijevanje prakse upravljanja operativnim rizikom. Cilj je sudionicima dati čvrst temelj baziran na praksi (i teoriji) upravljanja operativnim rizikom.

Ovaj edukacijski program:

 1. prati razvoj operativnog rizika od njegove institucionalizacije do najnovijih promjena u pristupima izračuna kapitalne adekvatnosti i implementaciji novih tehnologija i daje rješenja za razvoj i nadogradnju cjelokupnog okvira upravljanja operativnim rizikom za poslovne banke s naglaskom na tipične probleme s kojim se banke mogu susretati
 2. eksplicira tehnike procjene, upravljanja i ublažavanja operativnog rizika. Tijekom vremena razvijeni su mnogi alati koji pomažu, kako u kreiranju okvira upravljanja operativnim rizikom, tako i u njegovom razvoju. Međutim, nisu svi alati pogodni za sve banke. Mnogi od njih zahtijevaju veliki angažman resursa (vremenskog i ljudskog), što nije uvijek prihvatljivo i izvodljivo, stoga kroz program ORM akademije dajemo presjek dobrih alata, istestiranih u praksi, koji s manjom potrošnjom resursa daju kvalitetne rezultate koji pomažu u upravljanju operativnim rizikom
 3. ilustrira operativni rizik u svim njegovim aspektima, daje jasne veze između teorije i prakse i mapu puta kako ORM strukturu primijeniti u konkretnoj organizaciji. Takav holistički pristup može znatno smanjiti profil rizičnosti i razinu osviještenosti i benefita upravljanja operativnim rizikom
 4. zamišljen je kao modularni pristup koji će omogućiti stjecanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za implementaciju procesa upravljanja operativnim rizikom, rizikom eksternalizacije i implementacije zaštite podataka prolazeći kroz sve faze samog procesa implementacije, te će uz teorijski okvir steći i izravno primjenjiva praktična znanja kroz rasprave, vježbe i studije slučaja

Bez uspješne navigacije kroz kompleksan sustav primjerenog upravljanja operativnim rizikom kreiranje istog, za mnoge, može biti obeshrabrujuće iskustvo.

Tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankarske industrije nudi ciljani edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. kreiranje robusnog sustava upravljanja operativnim rizikom i implementaciju kompleksnih regulatornih zahtjeva
 2. platformu za razvoj integriranog upravljanja operativnim rizikom i pouzdane metodologije usklađivanja s regulativom
 3. definiranje uloga unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu i poslovni model svoje institucije).

Edukacijski program pružit će teorijska i praktična znanja potrebna za implementaciju procesa upravljanja operativnim rizikom i njegove promjene koje nameće digitalizacija i PSD2 i ESG i ostala regulativa. Jedan od ciljeva ORM akademije je usvajanje praktičnih znanja poput: tehnika procjene izloženosti operativnom riziku, kreiranja pouzdanih baza podataka, praćenje ključnih indikatora rizika, izračun apetita za preuzimanje rizika, izrada stresnih scenarija za operativni rizik u sklopu Pilar 2 zahtjeva.

Bit će prezentirana praktična iskustva u postizanju sukladnosti s regulatornim zahtjevima. Edukacija je koncipirana da kroz primjere iz prakse pokrije široko područje upravljanja operativnim rizikom. Fokus edukacije biti će na:

 • Risk and control self assessment principima i praktičnoj upotrebi
 • Procjeni rizika eksternalizacije i third party pružatelja usluga
 • ESG iz perspektive operativnog rizika
 • PSD2 regulativa i operativni rizik
 • Security i operativni rizik

Predavanja će, uz teorijski okvir, pružiti izravno primjenjiva znanja i savjete, zasnovana na iskustvima iz prakse domaćih te razvijenih inozemnih tržišta i institucija.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

Dakle:

 • višem i srednjem managementu poslovnih banaka i leasing kuća
 • risk managerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja operativnim rizikom
 • risk managerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizikom prijevara
 • specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizikom eksternalizacije
 • decentraliziranim koordinatorima zaduženim za upravljanje operativnim rizikom
 • djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • compliance officerima
 • AML specijalistima
 • HR djelatnicima
 • IT stručnjacima iz područja upravljanja podacima
 • rukovoditeljima i specijalistima zaduženim za informacijsku sigurnost

Dan 1: ORM – kišobran

1. Sadašnje stanje

  • OR kišobran
   • Što se krije iza svakog povezanog rizika
  • Regulatorni okvir
   • PSD2
   • ESG
   • Outsourcing

2. Integrirano upravljanje operativnim rizikom

  • Osnovni elementi
  • Klasifikacijski trokut – gdje griješimo?
  • Klasifikacija u službi povezanih rizika
   • ESG
   • Fraud
   • Outsourcing
   • PDS2
   • Incidenti

3. Integrirano upravljanje operativnim rizikom

  • ESG
  • Cyber risk
  • Fraud risk
  • Third-party risk/Outsourcing
  • Ostali povezani rizici

4. Izvještavanje

  • Workshop

Dan 2: ORM alati

1. Pogled unaprijed

  • Alati identifikacije rizika
   • Novi proizvodi
   • KRI/KPI
   • RCSA
   • Scenariji
  • Risk kultura

2. Upravljanje prijevarama i ORM

  • Sličnosti i razlike
  • Vrste prijevara i istrage
  • Kako povezati?

3. Eksternalizacija/TTP

  • Outsourcing ili TTP?
  • Procjena rizika
  • Upravljanje eksternalizacijom

4. Radionica

  • 2LoD
  • Bow-tie
  • Praktični primjeri
 • Neto po polazniku 405,00€ + PDV (25%).
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 30.03.2023.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na obadva dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 4 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 2 ručka te Certifikat o sudjelovanju.

Ovdje preuzmite Prijavni obrazac.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu ili putem našeg webshopa.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Draženka Ralić(CFE) U bankarskom sektoru radi više od 20 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja projektima, usklađenošću poslovanja, upravljanjem rizikom informacijske sigurnosti, upravljanje rizikom prijevara, funkcija kontrole rizika općenito te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML, card fraud, security protection, card transfromation i slično. Trenutno u Addiko banci obnaša funkciju Group Fraud Manager-a.

Od 2008. godine aktivni je regionalni predavač na temu operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja i srodne teme upravljanja rizicima. Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom i rizikom prijevara (OpRisk-CISI, Fraud-CFE, Security-ISO 27001 certifikat), rizikom eksternalizacije i rizikom usklađenosti poslovanja.

Implementacija učinkovitog ORM-a je kontinuirani proces nadogradnje. U samoj srži to je razumijevanje onoga što Operativni rizik jest i kako se njime može upravljati.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851