Risk Conference – Hotel Esplanade, Zagreb
17.10. – 18.10.2019.

IFRS 9 Review of SEE experiences

Implementation and moving towards business as usual in the post implementation era

Prošlo je gotovo dvije godine od implementacije Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja u području financijskih instrumenata IFRS 9 koji je uveo novi model klasifikacije financijske imovine više fokusiran na upravljanje rizicima i svrhu samog poslovanja institucije u odnosu na dotadašnji MRS 39.

Novim Standardom uvedene su značajne promjene na području umanjenja vrijednosti čiji se model temelji na modelu očekivanih gubitaka umjesto dotadašnjeg modela nastalih gubitaka čime se za kreditne gubitke inkorporira širi raspon informacija vezanih uz kreditni rizik uz primjenu prediktivnih statističkih modela.

Kako se većina kreditnih institucija (osim nekoliko onih koje su imale primjenu IRB pristupa kreditnom riziku) u dosadašnjem iskustvu nije srela s modelima kreditne kvalitete (rejting modelima) i modeliranjem parametara kreditnog rizika, implementacija novog Standarda za njih je predstavljala velik izazov i aktiviranje značajnog dijela raspoloživih resursa (financijskih, tehničkih, organizacijskih i kompetencijskih).

Upravo navedene promjene i relativno kratki rokovi za implementaciju generirali su niz konfuzijskih situacija, nedostatnih kompetencija i ekspertnih procjena što je generiralo prilično heterogeni skup implementiranih rješenja.

Ponukan navedenim, kao i signalima financijskog sektora tijekom post-implementacijskog perioda Standarda u SEE regiji, Op2M tim je odlučio organizirati konferenciju pod nazivom:

IFRS 9 Review of SEE experiences:
Implementation and moving towards business as usual in the post implementation era.

Intencija navedene Konferencije je okupljanje svih aktera implementacijskog procesa IFRS 9 standarda (projektni timovi, konzultanti, IT, revizija i supervizija) u SEE Regiji kako bi se na jednom mjestu razmijenila iskustva, izložili problemi kao i ponudili konkretni odgovori na postavljena pitanja te omogućila usporedivost među financijskim institucijama s obzirom na uspješnost implementacije i utjecaj na financijski rezultat.

Slijedom toga Op2M kao domaćin konferencije okupio je niz renomiranih stručnjaka iz SEE Regije koji će podijeliti svoja iskustva uz iznošenje konkretnih problema i organizacijskih izazova s kojima su se susreli tijekom i nakon implementacije novih modela kreditnog rizika i usklađivanja poslovanja s novim Standardom klasifikacije i vrednovanja financijskih instrumenata.

IFRS 9 Review of SEE experiences konferencija osmišljena je kao jedinstveno debatno-edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, razmjena iskustava kao i usvajanje novih znanja i dobre poslovne prakse u domeni implementacije Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja u području financijskih instrumenata (IFRS 9).

 

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom podijelit će s Vama tijekom dva dana programa konferencije svoja iskustva, otvoriti diskusiju te razmijeniti konkretna znanja iz sljedećih tematskih jedinica:

 1. Klasifikacija i mjerenje financijskih instrumenata
  • Praktična iskustva, otvorena pitanja i primjeri iz prakse klasifikacije financijskih instrumenta
 2. Očekivani kreditni gubitci
  • Razvoj i implementacija modela svih parametara kreditnog rizika te utjecaj primjene IFRS 9 na povećanje ispravka vrijednosti
 3. IT izazovi implementacije
  • Priprema podataka, dorade postojećih IT arhitektura i modifikacija procesa izrade eksternih izvještaja
  • Cross-organization management
   Organizacijski izazovi kreiranja učinkovitih struktura upravljanja i kontrole za operacionalizaciju i tranziciju IFRS 9 standarda
 4. Uloga revizije
  • Kontrola procesa i kontrolnih mehanizama
 5. Supervizija
  • Utjecaj primjene IFRS 9 standarda na sektor, usporedivost rezultata među kreditnim institucijama i očekivanja supervizora
 6. Izazovi pred nama
  • Beck-testing i životni ciklus modela

 

Nakon službenog programa 1. dana Konferencije organizirali smo za sve sudionike networking uz koktel.
Prilika je to za upoznavanje, razmjenu informacija i iskustava s kolegama stručnjacima i bankarskim profesionalcima iz Regije.

Konferencija IFRS 9 Review of SEE experiences omogućuje Vam da od iskusnih bankarskih menadžera, praktičara, revizora i supervizora, u opuštenoj atmosferi saznate relevantne informacije o primijenjenim ekspertnim rješenjima, očekivanjima revizora i lokalnih supervizora, dobrim implementacijskim praksama te ključnim pitanjima i dilemama s kojima su se susrele kreditne institucije prilikom procesa razvoja i implementacije svojih internih IFRS 9 okvira.

Intencija Op2M tima je na jednom mjestu okupiti sve aktere implementacijskog procesa IFRS 9 standarda u SEE Regiji kako bi Konferencija svim sudionicima omogućila:

 • pregled dosadašnjih iskustava i dilema kreditnih institucija vezanih uz implementaciju IFRS 9 standarda unutar SEE Regije
 • prezentaciju uspješnih projekata razvoja i implementacije novog Standarda
 • „face to face“ razmjenu iskustava u ugodnoj atmosferi
 • odgovore na najčešća procesno-metodološka pitanja
 • pregled na fokus revizije u post-implementacijskom standardu
 • pregled ključnih očekivanja lokalnih supervizora

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE regiji jedinstvenog, konferencijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze omogućiti razmjenu iskustava i ponuditi odgovore na postavljena pitanja potvrđene konkretnim primjerima iz prakse eminentnih stručnjaka SEE regije.

Dan 1:

09:00-09:15   Registracija polaznika09:15-09:20   Pozdrav i predstavljanje organizatora

09:20-10:20 Klasifikacija i mjerenje financijskih instrumenata

 • SPPI test iskustva i izazovi
 • Utjecaj primjene novog standarda klasifikacije i vrednovanja financijskih instrumenata na razinu regulatornog kapitala
 • Otvorena pitanja u domeni modifikacije financijskih instrumenata

Q / A Session

IVONA RAKOVAC
Direktorica direkcije računovodstva
Erste&Steiermärkische bank d.d. – Hrvatska


10:25-11:25 Očekivani kreditni gubitci I

 • Praktična iskustva u razvoju i implementaciji modela kreditnog rizika
 • Kritična pitanja vezana uz postupke dodjele razine (‘stage-a’) kreditnog rizika
 • Implementacija forward looking makroekonomskih scenarija
 • Utjecaj primjene IFRS 9 na povećanje ispravaka vrijednosti

Q / A Session

ĐORĐE STOJANOVSKI
Chief Risk Officer
Banca Intesa – Srbija


11:25-11:40    Pauza

11:40-12:40 Očekivani kreditni gubici II

 • IFRS 9 primjena u Bosni i Hercegovini
 • Specifičnosti zahtjeva lokalne regulative
 • Izazovi sa kojima se Banke susreću u primjeni

Q / A Session

SAMRA HADŽIALAGIĆ MERZIĆ
Voditelj odjela Upravljanja portfoliom i izvještavanja
Raiffeisen bank – Bosna i Hercegovina


12:40-13:40    Pauza za ručak

13:40-14:40 Očekivani kreditni gubici III

 • Izazovi izračuna LGD-a u kreditnim institucijama u regiji – najveći utjecaj na očekivani gubitak
 • Kvaliteta podataka i registar kolaterala

Q / A Session

BERISLAV NADINIĆ
Senior manager u konzaltingu


14:40-15:00   Pauza


15:00-16:00 IT izazovi implementacije

 • Raspoloživost, kvaliteta i vremenske serije podataka
 • Dorade postojećih arhitektura
 • Modifikacije procesa izrade eksternih izvještaja

Q / A Session

DAMIR CRVELIN
Senior project manager
SAS – Hrvatska


16:00 – Druženje uz koktel

 

Dan 2:

09:00-10:00 Cross-organization risk management

 • Utjecaj standarda na poslovanje banke
 • Izmjena postojećih sustava upravljanja i kontrola – odgovor na promjenu
 • Sinergija organizacijskih dijelova kao ključ uspješne implementacije
 • Razvoj kompetencija ključnog osoblja

Q / A Session

ALEKSANDRA STANKOV
Direktor odjela za MSFI i izvještavanje ka matičnoj kompaniji
Banca Intesa – Srbija


10:05-11:05 Uloga revizije I

 • Pregled pristupa u modeliranju očekivanih kreditnih gubitaka
 • Ključne diskrepancije u implementaciji IFRS 9 standarda u SEE regiji
 • Fokus revizije u post-implementacijskom standardu

Q / A Session

DOMAGOJ ŠUŠKOVIĆ
Manager
PwC – Hrvatska


11:05-11:20    Pauza


11:20-12:20 Uloga revizije II

Q / A Session

TEA BAŽANT
Izvršna direktorica Sektora upravljanja financijama
Hrvatska poštanska banka d.d. – Hrvatska


12:20-13:20    Pauza za ručak


13:20-14:20 Supervizija

 • Supervizijski review implementacije IFRS 9 standarda

Q / A Session

MARKO TOKIĆ
Direktor direkcije za bonitetnu regulativu i krizno upravljanje
Hrvatska narodna banka


14:20-14:40   Pauza


 

14:40-15:40 Izazovi pred nama
Back-testing i validacija
Life cycle modela
Q / A Session

STJEPAN ANIĆ
CEO
Op2M
DAMIR BRAČKO
Senior Adviser
Op2M


15:40-16:00    Open panel diskusija

 *Organizator zadržava pravo na izmjenu programa u slučaju nepredviđenih okolnosti

 • Četvrtak – petak  17 – 18/10/2019
 • Konferencijski program počinje svaki dan od 9:00
 • Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Zagreb, Hotel Esplanade
 • Neto iznos 2.950,00kn + PDV (25%) po polazniku za prijave do 17/09/2019, nakon 17/09/2019 naknada iznosi neto 3.050,00kn + PDV (25%) po polazniku
 • Neto iznos 399€ + PDV (25%) po polazniku za prijave do 17/09/2019, nakon 17/09/2019 naknada iznosi neto 412€ + PDV (25%) po polazniku
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2d.o.o po prijavi, najkasnije do 10/10/ 2019

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Ivona Rakovac direktorica Direkcije računovodstva u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Hrvatska u koju je došla s mjesta voditeljice Odjela izvještavanja za banku i Grupu u Zagrebačkoj banci koju je obnašala od rujna 2012. godine. Godinu dana ranije obnašala je funkciju direktorice Antares revizije, a tri godine prije bila je direktorica u reviziji u tvrtki Cinotti revizija. Karijeru je započela u revizorskoj kući KPMG Croatia gdje se zaposlila odmah nakon što je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na smjeru financije 2004. godine.
Uz bogato iskustvo u računovodstvu i reviziji, često je i predavala na treninzima Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje te kompanije Sapientia Nova, kao i na brojnim revizijsko-edukacijskim treninzima u revizorskim društvima. Svake godine predaje i na RIF-u u sklopu predavanja za ispit Ovlaštenog internog revizora.
Ima položen stručni ispit za ovlaštenog revizora te položene ispite za kvalificiranog člana ACCA (Qualified member of UK Association of Chartered Certifies Accountants).

Samra Hadžialagić Merzić, voditelj odjela Upravljanje portfoliom i izvještavanja u Raiffeisen Bank Bosna i Hercegovina, kao risk menadžer posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju kreditnim rizikom aktivno sudjelovati, vodeći i implementirajući mnogobrojne projekte vezane za međunarodne financijske/računovodstvene standarde, ECB i lokalne regulative. Posebno se ističe iskustvo u uvođenju i ispunjavanju CRR/CRD IV uvjeta primjene IRB pristupa za izračun rizikom ponderirane aktive po čemu je njena matična financijska institucija jedinstvena na tržištu Bosne i Hercegovine.
Njenu dosadašnju profesionalnu karijeru zaokružuje konstantno unapređivanje, rast i izgradnja kompetencija kroz relevantna i aktualna usavršavanja. Posjeduje GARP certifikat profesionalnog risk menadžera.

Đorđe Stojanovski, nakon desetogodišnjeg uspješnog rukovođenja Sektorom za upravljanje rizicima u Banca Intesa od listopada 2018. godine član je Izvršnog odbora (CRO) Banca Intesa Srbija zadužen za upravljanje rizicima (Chief Risk Officer). U njegovoj nadležnosti su upravljanje rizicima, kreditna analiza i administracija, upravljanje potraživanjima u kašnjenju i proaktivno upravljanje kreditima. Odgovoran je za uspostavljanje, održavanje i unaprijeđenje sustava upravljanja rizicima, strategije i politike upravljanja rizicima i kreditiranja. Prije dolaska u Banca Intesa bio je zaposlen na poziciji supervizora banaka u Narodnoj banci Srbije, od 2001. do 2005. godine.
Stručno usavršavanje je stekao kroz certificirane programe američkog CFA Instituta, kao i Međunarodnog udruženja profesionalnih menadžera rizika (PRMIA), gdje je stekao zvanje ovlaštenog financijskog analitičara (CFA) i profesionalnog menadžera rizika (PRM). Nositelj je licence portfolio menadžera Komisije za hartije od vrednosti.
Član je Međunarodnog udruženja profesionalnih menadžera rizika, CFA Instituta i Odbora za upravljanje rizicima i kapitalom Udruženja banaka Srbije.

Damir Crvelin, senior project manager u SAS Hrvatska koji dugi niz godina aktivno sudjeluje u implementaciji kompleksnih IT projekta kako u lokalnom tako i internacionalnom okruženju. U svoje bogato iskustvo ubraja vođenje, pripremu i prijavu EU projekata te rad na strani dobavljača, ali i kupca čime je stekao uvid u potrebe i načine poslovanja jedne i druge strane.
Praktično iskustvo stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u telekomima, sistem integratorima i u banci na pozicijama IT managera, višeg voditelja projekata, voditelja poslovnog razvoja te savjetnika uprave.

 

Aleksandra Stankov, direktorica Odjela za MSFI i izvještavanje ka matičnoj kompaniji Banca Intesa Srbija. Svoje je profesionalno iskustvo i znanje stekla dugogodišnjim radom u konzultantskoj kući EY baveći se primarno revizijom financijskih institucija u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini s fokusom na ključne rizike poslovanja, sustave internih kontrola i primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda u financijskom izvještavanju. Pored toga, pružala je i konzultantske usluge bankama u Srbiji u dijelu unaprjeđenja poslovnih procesa i funkcija, kao i treninge u oblasti računovodstvenog izvještavanja.
Od ožujka 2016. godine Aleksandra radi u Banca Intesa Beograd gdje obavlja funkciju rukovodioca Odjela za izvještavanje ka matičnoj grupi Intesa Sanpaolo. Rukovodila je projektom implementacije IFRS 9 standarda u banci tijekom kojeg se također bavila i analizama podataka, tumačenjem novih zahtjeva i optimalnom primjenom spomenutog Standarda u organizacionom sustavu banke.

Domagoj Šušković, menadžer u PwC-u Hrvatska te je zadužen za savjetodavne usluge u području upravljanja kreditnim rizikom i naprednog statističkog modeliranja.
Domagoj ima 11 godina iskustva u modeliranju kreditnog rizika, analizi podataka i izvještavanju, projektima vezanim uz upravljanje financijskim rizicima, upravljanju timovima i projektima. Prije zaposlenja u PwC, Domagoj je skupljao iskustvo u Zagrebačkoj banci (UniCredit grupa) radeći u odjelu Modeliranje kreditnog rizika te u Banco Popolare Hrvatska (Banco BPM grupa) u odjelima Kontrole rizika i Kontrolinga.

Berislav Nadinić, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva u Zagrebu. Više od 12 godina rada u financijskoj industriji i niz objavljenih stručnih i znanstvenih radova.
Zaposlen kao senior manager u konzaltingu.

 

 

 

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Damir Bračko dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru stekao je u sektorima Kontrolinga i Upravljanja rizicima. Kroz sve razine u Sektoru Kontrolinga obavljao je poslove izrade redovnih izvješća za Upravu, Nadzorni odbor te regulatorna tijela, izradu financijskih planova, Cost controlling, ad hoc analize za Upravu i ostale korisnike, analizu profitabilnosti prodajnih centara, izradu Group consolidated report-a za vlasnike te Treasury controlling. U Sektoru Upravljanja rizicima stekao je iskustvo kao savjetnik za metodologije rizika obavljajući poslove praćenja, usklađivanja s regulativom i predlaganja novih metodologija kontrole i procijene rizika u poslovanju banke, izračuna i kontrole očekivanih kreditnih gubitaka, izračuna i planiranja internih kapitalnih zahtjeva, sudjelovanja u upravljanju ostalim rizicima, analiza promjene risk politike na financijski rezultat banke, izradu plana oporavka Banke, stress testovi za kreditni rizik, projekt implementacije IFRS 9 te izradu Plana za očuvanje kapitala.

Tea Bažant, već više od godine dana radi na poziciji izvršne direktorice Sektora upravljanja financijama u Hrvatskoj poštanskoj banci, pri čemu je zadužena za kontroling, regulatorne izvještaje i računovodstvo. U razdoblju od 2008. do 2018. godine radila je za konzultantsku tvrtku Deloitte, gdje je svoja znanja i vještine stjecala najviše u području vanjske revizije u zemlji i inozemstvu, ali i na projektima dubinskih snimanja i akvizicija. Posjeduje licencu ovlaštenog revizora.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851