Op2M seminar Doubletree by Hilton Zagreb

DoubleTree by Hilton, Zagreb
04. – 06. 07. 2018.

4th Annual Insurance Risk Management Academy

Jeste li u potpunosti svladali ključne koncepte na kojima se temelji nova regulatorska norma?

Jeste li jasno i u potpunosti razumjeli osnovna očekivanja koja se postavljaju pred organizacije od strane supervizora u domenama upravljanja rizicima, kapitalom i likvidnošću od strane supervizora?

Jesu li relevantne informacije risk menadžera dostupne svim poslovnim linijama unutar organizacije sukladno supervizijskim smjernicama?

Jeste li dobro upoznati s činjenicom da će ORSA kao proces prirodno s vremenom zahtijevati unapređenje metodologije, procesa i pogotovo uključenost prilikom donošenja strateških poslovnih odluka?

Zanima Vas gdje na jednom mjestu dobiti jasne i razumljive odgovore na ova i slična pitanja

Mi imamo rješenje za Vas!

Pridružite nam se na četvrtom godišnjem specijalističkom edukacijskom programu

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja osiguranja, financija i upravljanja ulaganjima, upravljanja rizicima (kao i s njima vezanim poslovnim procesima), aktuaristike, naplate potraživanja, praćenja usklađenosti te unutarnje revizije, underwriter-ima kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja osigurateljnog poslovanja, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili godišnji Insurance Risk Management Academy edukacijski program?

Nalazimo se u trenutku u kojem zaista možemo reći da industrija osiguranja prolazi kroz veliku transformaciju na svim razinama. Naime, dok s jedne strane lokalnu scenu obilježava borba za kompenzacijom pada premije u najzastupljenijem segmentu osiguranja auto-odgovornosti i trend konsolidacije broja igrača na tržištu, globalnom scenom već neko vrijeme vlada usporen trend rasta osiguranja uzrokovan postupnim smanjenjem utjecaja posljedica globalne krize na ukupna ekonomska kretanja. Istodobno s tim, suočeni smo s procesom re-regulacije svih segmenata financijske industrije, a početak primjene Solventnosti II bilo je za osiguratelje ključan u ovom procesu. Međutim, regulatorni proces time ne staje, te će uz nastavak rada na punoj prilagodbi režimu Solventnosti biti potrebno pratiti novi val regulatornih promjena od kojih je glavnina ove regulative (IDD – Insurance Distribution Directive; GDPR – General Data Protection Regulation; PRIIPS – Regulation on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products) usmjerena na područja distribucije i zaštite potrošača i time imati snažan utjecaj i na ukupno poslovanje osiguratelja te njegove sustave upravljanja rizicima, a nadolazeći IFRS 17 tek će pokrenuti daljnji val velikih promjena.

Sve ovo postupno smanjuje ukupnu profitabilnost društava za osiguranje i reosiguranje, zbog čega na globalnoj razini industrija osiguranja nastoji putem različitih konsolidacijskih procesa iznaći rješenja, koja su organizacijski, procesno, kompetencijski i troškovno optimizirana prema novonastalim okolnostima. Unutar ovakvih okolnosti, obilježenih rastućom razinom kompleksnosti, dolazi do evidentne potrebe za značajnim poboljšanjima u domeni metodologija i sustava kontrole i upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, od čega će u konačnici imati koristi kako vlasnici društava, tako i sami osiguranici.

Iz navedenog se da zaključiti da će važnost, a time i odgovornost risk menadžera i aktuara u društvima za osiguranje sve više rasti. U ovom trenutku diljem kontinenta risk menadžeri iznalaze načine kako da implementiraju nove (sofisticiranije i sveobuhvatnije) okvire za kontrolu i upravljanje rizicima na razini društava. Pojmovi kao što su fer vrijednost, ALM, VaR, apetit za rizikom, regulatorni i interni kapital, ispitivanje otpornosti na stres ili na-riziku-temeljene mjere učinkovitosti poslovanja (kao što su EVA i RAROC) dominiraju njihovim agendama. Primjerena implementacija ovih koncepata zahtjeva znatno više od pukog provođenja različitih izračuna, popunjavanja regulatorski specificiranih izvještajnih tablica i razvoj kvantitativnih modela. Ona zahtjeva promjenu u temeljnom načinu na koji se rizici uključuju u samo donošenje odluka, kako na strateškoj, tako i na operativnoj razini. Zbog toga će se mnogi ljudi unutar društava za osiguranje, u narednom razdoblju, susresti s njima (bilo direktno ili indirektno), želeći ih interpretirati i primijeniti u realnim poslovnim procesima.

 

Op2M usluge namjenjene speciijalistima poslovnih banaka

Zbog toga je prije svega na široj razini industrije osiguranja nužno razjasniti, razumjeti i usvojiti spomenutu terminologiju iz domene kontrole i upravljanja rizicima, te nakon toga educirati i stručno osposobiti novi tip risk menadžera u društvima za osiguranje, koji će znati identificirati komponente šireg spektra rizika kojima su društva izložena u svom poslovanju, procijeniti ih te njima upravljati razumijevajući pritom temelje osigurateljnog poslovanja i uključiti ih u sve segmente odlučivanja i upravljanja poslovanjem

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom ekspertize u poslovanju koju, trenutno, dostupni resursi u dobrom dijelu društava nisu u mogućnosti u potpunosti osigurati.

Stoga Vas, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, pozivamo na četvrti godišnji Insurance Risk Management Academy edukacijski program, koji će Vam, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, u relativno kratkom vremenu pomoći da ovladate punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati Vašu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera te Vašu upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran IRMA IV program?

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati dinamiku razvoja značajnih rizika u svim segmentima portfelja društva za osiguranje (od razine portfelja osiguranja i investicijskog portfelja do one ukupnog poslovanja) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja
 2. Eksplicira relevantne metode i alate kontrole i upravljanja rizicima, koji osigurateljnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati svim segmentima portfelja (od specifikacije i dokumentiranja svih segmenata sustava kontrole i upravljanja rizicima društva, uspostave standardiziranih procesa odlučivanja temeljenih na procjeni rizika, sustava monitoringa po tipovima osiguranja i klasama imovine, do regulatornih promjena vezanih uz vrednovanje imovine i obaveza te planiranja i određivanja adekvatnosti razine i strukture prihvatljivih vlastitih sredstava).

Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo Vam u stjecanju specifičnih znanja i sposobnosti, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Kome je namijenjen IRMA IV program?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima društava za osiguranje i reosiguranje, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem menadžmentu društava za osiguranje
 • Risk menadžerima, aktuarima te specijalistima i analitičarima iz područja upravljanja rizicima
 • Underwriter-ima
 • Investicijskim menadžerima i specijalistima za upravljanje investicijskim portfeljem
 • Compliance officer-ima
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • ALM menadžerima
 • Menadžerima projekata i specijalistima iz područja upravljanja dokumentacijom
 • IT specijalistima i menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja
 • Računovodstvenim i controling analitičarima društava za osiguranje

Sadržaj

Dan 1: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje I: Osigurateljni rizici (Zvjezdan Karlić, Adriatic Slovenica d.d.)

 1. Uvodni dio
 2. Terminološki uvod
 3. Glavni dio: Osigurateljni («underwriting») rizici
 4. Tehnika kontrole i upravljanja tržišnim rizikom

 

Dan 2: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje II: Investicijski i operativni rizici (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Tipovi ulaganja i klase imovine društva za osiguranje
 2. Ulaganja i tržišni rizici
 3. Ulaganja i kreditni rizici
 4. Uvod u upravljanje aktivom i pasivom (ALM) u društvima za osiguranje
 5. Uobičajene poslovne linije u društvima za osiguranje i operativni rizici
 6. Uvod u poslovni rizik društva za osiguranje
 7. Ostali rizici primarno kvalitativne prirode

 

Dan 3: Integrirano upravljanje rizicima na razini društva i ORSA proces (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Uvod u koncept ERM-a (integriranog upravljanja rizicima)
 2. Materijalna značajnost različitih tipova rizika
 3. Interna rejting ambicija društva i kvantifikacija apetita za rizikom
 4. Izračun internih zahtjeva za kapitalom po tipovima rizika
 5. Ukupni interni zahtjev za kapitalom društva: Diversifikacijski učinci, inter-risk korelacije i agregacija različitih tipova rizika
 6. Demistifikacija ORSA procesa
 7. Uloga CRO-a – Ključna zaduženja i ovlasti

Vrijeme i mjesto održavanja

 • 04.– 06. 07. 2018.
 • DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269a, Zagreb, RH
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]

Naknada za pohađanje

 • Neto iznosi 3.490,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 25.06.2018.
 • Neto iznosi € 465,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 25.06.2018.

Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zgrbavac@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture,

možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.


Zvjezdan Karlić

Zvjezdan Karlić
osigurateljni je stručnjak s bogatim iskustvom koje je stjecao u mnogim područjima osigurateljnog poslovanja. Tijekom svoje dugogodišnje karijere stjecao je iskustvo na operativnim i managerskim pozicijama u osiguranju i prošao je put od aktuara, preko upravljanja poslovnim procesima, kontrolinga, reosiguranja i upravljanja portfelja osiguranja motornih vozila, pa sve do pozicije člana uprave društva za osiguranje. Uz osigurateljno, iskustvo je stjecao i u bankarskom sektoru, radeći u Hrvatskoj narodnoj banci u razdoblju od 2004. do 2007. godine. Diplomirao je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, smjer Matematička statistika i računarstvo. Također, ima licencu ovlaštenog aktuara i redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva.

Trenutno obnaša dužnost pomoćnika direktora hrvatske Podružnice društva Adriatic Slovenica, s nadležnostima u području računovodstva i financija, administracije, upravljanja rizicima i razvoja proizvoda.


Risk is good. Not properly managing your risk is a dangerous leap.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.